Al 120 natuurvriendelijke landbouwprojecten in Fryslân

25-10-2020 LEMMER – Fryslân bruist van de experimentele projecten voor natuurinclusieve landbouw*. De provincie maakte samen met Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân (LLF) een inventarisatie en telde ruim 120 projecten.

Doel van de lijst is om kennis op te doen en te delen om zo de natuur- en milieuvriendelijke landbouw te stimuleren. Met hulp van allerlei initiatiefnemers is in beeld gebracht waar met welke thema’s wordt geëxperimenteerd. Boeren en aanverwante bedrijven kunnen zo van elkaar leren.

Gedeputeerde Fokkinga: ‘Fryslân blijft voorop lopen’
Gedeputeerde Klaas Fokkinga wil stimuleren dat Fryslân voorop blijft lopen in de agrarische sector. ,,Us lânbouw is tradysjoneel in wrâldwide koprinner. Yn de transysje nei de natuerynklusive omrinlânbou wolle en kinne wy ek wer koprinner wêze.’’ Een voorbeeld: Al bijna 1500 Friese boeren doen op 20.000 hectare aan agrarisch natuurbeheer. 

De projecten op de lijst hebben te maken met bodemverbetering, beweiding, weidevogels, milieuvriendelijke stallenbouw, waterkwaliteit, verzilting, restproducten (kringlooplandbouw) en kennis en onderwijs.

De provincie is beheerder van de lijst, in samenwerking met Living Lab Fryslân. Momenteel inventariseert de provincie in het kader van het programma biodiversiteitsherstel ook welke projecten er zijn rond dat thema. Diverse landbouwprojecten maken hiervan ook onderdeel uit.

*De provincie stimuleert vooral natuurinclusieve landbouw. Dat is een economisch en ecologisch rendabel landbouwsysteem in evenwicht met natuur, landschap en leefomgeving. Het streven is: meer verdienmodellen en minder subsidies. Kijk voor een filmpje over natuurinclusieve landbouw hier.

Klik om toegang te krijgen tot Projectenlijst-Natuurinclusieve-Landbouw-Fryslan-oktober-2020.pdf