Algemene Bestuursdienst bepleit flinke krimp in veestapel

20-03-2021 LEMMER – De Nederlandse veestapel moet in de komende 10 tot 15 jaar met minimaal 17% tot 30% inkrimpen om de stikstofuitstoot voldoende te laten dalen. Dat schrijven topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst in de beleidsanalyse ‘Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek’ die bestemd is voor de nieuwe regering. Om het doel te bereiken kan de overheid kiezen voor het uitkopen van bedrijven, het generiek opleggen van een krimpverplichting of het invoeren van ammoniakbelastingen voor veehouders.

De maatregelen die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot nu toe heeft aangekondigd om de stikstofuitstoot voor 2035 met 50% te verlagen, zijn volgens de Algemene Bestuursdienst niet voldoende om het gestelde doel te halen. De melkvee-, varkens- en pluimveehouderijbedrijven in Nederland zouden binnen 10 jaar met 10% in dieraantallen moeten inkrimpen. Via afroming bij de overdracht van productierechten zou de overheid nog eens 7% krimp kunnen bewerkstelligen. 

Daarnaast zouden in alle veehouderijstallen in Nederland voor 2030 de best beschikbare technieken toegepast moeten worden om de ammoniakemissie zo ver mogelijk te beperken. Ook het kunstmestgebruik moet worden verminderd, stellen de ambtenaren in hun advies. Zij vinden dat het huidige demissionaire kabinet de uitvoering van het stikstofbeleid te veel over laat aan de provincies. Er is volgens hen te weinig regie vanuit de rijksoverheid.

Meer informatie is te vinden in het document ‘Stikstofruimte voor de toekomst‘ van de Algemene Bestuursdienst.