De raad vergadert op 29 en 31 maart

21-03-2021 LEMMER – Het Petear van maandag 29 maart, aanvang 20.00 uur en de raadsvergadering (Debat en Beslút) van woensdag 31 maart, aanvang 19.30 uur, worden digitaal gehouden.

Petear
Het Petear van 15 februari vindt digitaal plaats. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 24 maart 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 29 maart na 13.00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 29 maart 12.00 uur. De reacties worden bij de stukken op de website geplaatst.

Raadsvergadering (Debat en Beslút)
De raadsvergadering van woensdag 31 maart vindt digitaal plaats. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergaderingen live volgen.