Arbeidsmigranten welkom voor een prik bij GGD Fryslân

09-08-2021 LEMMER – GGD Fryslân zoekt contact met Friese bedrijven en/of uitzendbureaus met arbeidsmigranten in dienst. Afhankelijk van de groepsgrootte is er ruimte voor maatwerk op de bestaande priklocaties van GGD Fryslân.

Nu het grote publiek grotendeels aan bod is geweest voor een prik tegen corona, richt GGD Fryslân zich de komende tijd op het fijnmazig vaccineren. Voor veel mensen is het geen probleem om zelf een afspraak voor vaccinatie te maken, maar voor sommige groepen mensen werkt dit niet goed. In die situaties maken we, in overleg met organisaties die betrokken zijn bij deze groepen, afspraken op maat. Zo ook voor arbeidsmigranten.

GGD Fryslân zoekt daarom contact met Friese bedrijven en/of uitzendbureaus met arbeidsmigranten in dienst. Het gaat hierbij specifiek om werknemers die afkomstig zijn uit een ander land en in Friesland werkzaam zijn. Zij komen in aanmerking voor een vaccinatie als zij langer dan één maand in Nederland zijn.

Afhankelijk van de groepsgrootte is er ruimte voor maatwerk op de bestaande priklocaties van GGD Fryslân. Denk aan prikken zonder afspraak binnen een tijdslot, waar nodig verruimde openingstijden of extra tijd en aandacht voor voorlichting met een tolk. Een vaccinatie is altijd een vrijwillige keuze.

Belangstellende bedrijven kunnen zich melden via de Advieslijn van GGD Fryslân via 088-2299333 (kies optie 1 in het keuzemenu).