Biologische melkveebedrijf past in bufferbedrijf nabij Natura 2000-gebied

09-08-2021 LEMMER – De biologische melkveehouderij realiseert gemiddeld een duidelijk lagere ammoniakemissie per hectare dan de gangbare melkveehouderij en kan dus bijdragen aan vermindering van de ammoniakemissie in Nederland. Het perspectief in de afzet van biologische producten is echter bepalend of en in welke mate gangbare bedrijven om zullen schakelen naar biologisch. Dat schrijven onderzoekers van Wageningen Livestock Research in het rapport ‘Quick scan stikstofproblematiek en biologische veehouderij’.

Met bijbehorende toename van grondgebondenheid en extensivering en lagere stikstofoverschotten per hectare kan het omschakelen naar biologische melkveehouderij  ook worden gezien als een bronmaatregel, stellen de onderzoekers. 

Biologische melkveebedrijven zijn zeer geschikt als bufferbedrijf rondom Natura 2000-gebieden. Dat betekent echter niet dat gangbare bedrijven met een aangepaste bedrijfsopzet deze rol niet zouden kunnen vervullen, en ook niet  dat biologische bedrijven uitsluitend moeten worden gezien als bufferbedrijf.

Snelle, grootschalige omschakeling naar biologische melkveehouderij, zonder evenredige groei van de afzet, vormt een te groot financieel risico op een dalende melkprijs. De biologische sector heeft  de hogere marktprijs nodig om de hogere kostprijs te compenseren.