Armoede en schulden samen aanpakken

08-12-2020 LEMMER – Gemeente De Fryske Marren gaat samen met inwoners en professionals actief aan de slag met de aanpak van armoede en -het voorkomen van- schulden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en voor de schuldhulpverlening aan inwoners. Woensdag 2 december stelde de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan Armoede en Schulden vast en ook de middelen hiervoor zijn inmiddels toegekend. Deze aanpak is gebaseerd op wat armoede en schulden doet met inwoners, specifiek met hun brein en hun gezondheid.

Wethouder Luciënne Boelsma van gemeente De Fryske Marren: “Soms gebeurt er iets in je leven, waardoor je opeens moeite hebt om rond te komen. Dit kan iedereen overkomen, bijvoorbeeld door het verlies van je baan, een scheiding of ziekte. Je maakt je zorgen of je de sport van je kinderen wel kunt betalen en of je deze maand genoeg geld hebt voor de huur. Met de uitvoering van dit beleidsplan wil de gemeente voorkomen dat inwoners in armoede leven en dat er schulden ontstaan. We willen dat alle inwoners mee kunnen doen in de (lokale) samenleving. De grootte van iemands portemonnee mag hierin geen belemmering zijn.”

Wat is nieuw?
De nieuwe aanpak verbindt armoede en schulden. Het voegt het beleid voor minima, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening samen. Er is een grote overlap in de organisaties die werken aan armoede en aan schulden. Dit beleidsplan verbindt beide thema’s. De gemeente, De Kear, vrijwilligers, professionals en andere betrokken partijen gaan (nog) intensiever met elkaar samenwerken, gebruik maken van elkaars kennis en doorverwijzingsmogelijkheden.

Voorkomen en vroeg signaleren
Boelsma: “In de nieuwe aanpak ligt ook het accent op het voorkomen en (vroeg)signaleren van armoede en (beginnende) schulden. De raad heeft in 2018 aangegeven daar extra op te willen inzetten. Preventie en vroeg signalering is cruciaal voor een effectieve aanpak van armoede en schulden. We merken ook dat er nog steeds een taboe rust op armoede en schulden. Dat willen we doorbreken. De aanpak voor armoede en schulden is gemaakt voor en met inwoners, organisaties, professionals en vrijwilligers die inwoners ondersteunen op dit gebied. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat inwoners financieel gezond blijven. Op eigen kracht en waar dat nodig is, met wat ondersteuning.”

Het nieuwe beleid maakt de toegang tot schulddienstverlening en inkomensvoorzieningen toegankelijker. Bij de aanpak van armoede en schulden wordt niet alleen gekeken naar de financiële hulpvraag. Ook gezondheid, gedrag en de sociale contacten van een inwoner wordt meegenomen in de aanpak van iemands financiële situatie. En het nieuwe beleid legt een link met laaggeletterdheid.