Fryslân gaat door met laagdrempelige voucherregeling

08-12-2020 JOURE – De Voucherregeling MKB Fryslân, een laagdrempelige subsidieregeling voor ondernemers, is een succes. De regeling wordt daarom in 2021 opnieuw geopend. In 2021 is er 900.000 euro beschikbaar in deze subsidieregeling. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor onder andere: bedrijfsontwikkeling, innovatie, verduurzaming en scholing van personeel.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Met de MKB-voucherregeling hebben we een laagdrempelige regeling ontwikkeld voor onze Friese ondernemers. We zetten daarbij niet alleen in op innovatie, maar ook op een leven lang leren voor personeel. Het blijven ontwikkelen en leren wordt de komende jaren alleen maar belangrijker.”

Binnen de regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen om extern advies in te winnen gericht op bedrijfsontwikkeling, innovatie of strategisch HR.  Denk bijvoorbeeld aan plannen gericht op circulaire economie, het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers, het inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt of het digitaliseren van de organisatie.

Op 8 december 2020 is de Voucherregeling MKB Fryslân voor de komende drie jaar vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân. Vanaf 4 januari 2021 kunnen ondernemers de subsidieregeling aanvragen via Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Bedrijven die al eerder subsidie hebben ontvangen, kunnen opnieuw een aanvraag doen.

Leven lang leren
Vanaf 2021 is het óók mogelijk om subsidie te krijgen voor scholingsactiviteiten. Voor scholingsactiviteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, kan per aanvraag maximaal  5.000 euro aan subsidie worden verstrekt. Zo probeert provincie Fryslân bij te dragen aan een toekomstbestendig Fries MKB waarin  een gelukkige, gezonde en circulaire toekomst centraal staat.