Begin 2021 stond 2,4 procent van de woningen leeg

26-11-2021 LEMMER – Op 1 januari 2021 stonden 187 duizend woningen leeg, 2,4 procent van alle woningen. Dit was vergelijkbaar met vorig jaar. De leegstand van kantoren en winkels was begin 2021 respectievelijk 10,2 procent en 8,7 procent. Dit blijkt uit de Landelijke Monitor Leegstand samengesteld door het CBS en bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op 1 januari 2021 in Nederland stond 2,7 procent van de gebouwen in Nederland administratief leeg. Daarvan stond 40 procent een jaar eerder ook leeg. Langdurige leegstand komt vooral voor bij kantoren. Daarvan stond 74 procent een jaar eerder ook al leeg. Voor woningen geldt het omgekeerde. Het merendeel van de woningen was pas per 1 januari 2021 leegstaand. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen die recent zijn opgeleverd en op 1 januari nog niet bewoond waren. 

Hoogste leegstand in zeer sterk stedelijke gebieden
In zeer sterk verstedelijkte gebieden, met 2 500 of meer adressen per vierkante kilometer, stond 3,4 procent van de woningen begin 2021 leeg. In de minste verstedelijkte gebieden, minder dan 500 adressen per vierkante kilometer, was de woningleegstand 2,2 procent. Zowel in de zeer sterk als in de minst verstedelijkte gebieden stonden vele woningen een jaar eerder ook al leeg, respectievelijk 37 procent en 44 procent van de woningen.

Hoogste woningleegstand in Laren en Loppersum
In de gemeente Laren en Loppersum stond 5,9 procent van de woningen administratief leeg op 1 januari 2021. Ook vorig jaar stonden in gemeente Laren in verhouding de meeste woningen leeg. Daarop volgen de Groningse gemeenten Appingedam en Delfzijl, en het Waddeneiland Vlieland met een woningleegstand van meer dan 5 procent.