Enquête wijst uit dat mensen afval niet beter gaan scheiden

26-11-2021 LEMMER – Uit een enquête die werd gehouden onder de inwoners van de gemeente De Fryske Marren waar 608 mensen deelnamen, bleek dat dat 61% niet het afval beter zal gaan scheiden. Inwoners gaven ook aan dat bij een minder consequente lediging verwachten dat er meer stankoverlast volgt. Slechts 20% gaf aan wel het afval beter te gaan scheiden.

Inwoners met (kleine) kinderen geven ook aan dat ze liever geen gebruik maken van wasbare luiers. 70% van de ouders geeft aan liever wegwerp luiers te gebruiken.

Elektrische apparatuur wordt wel redelijk goed gescheiden. Ruim 70% geeft aan deze in te leveren bij een inzamelpunt. Bij 8 procent van de inwoners verdwijnen deze echter vaak in de grijze container.

Het idee om afval voortaan op gewicht af te rekenen wordt door 74 procent van de mensen betempeld als slecht idee. Het zou illegaal afval dumpen namelijk in de hand werken. Ook zit men er over in dat anderen afval in de containers gooien.