Bekendmakingen week 13 (2022)

01-04-2022 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

31/03/2022Broek, Bloksleat 6: verleende vergunning bouwen van een transitiestal (OV 20200549)

30/03/2022Bandsloot 25 te Bantega: aanvraag vergunning realiseren van nieuwe fundering (OV 20220203)

30/03/2022Rectificatie Benoeming lid van de gemeenteraad 2022

30/03/2022ter hoogte van Hollandiastraat 118 te Scharsterbrug: verleende evenementenvergunning organiseren van een tweedaags cultureel muziekfestival (Brêgepop)

30/03/2022Rûchhústerwei 4 te Ruigahuizen: aanvraag vergunning verbouwen van de woonboerderij en bijgebouwen (OV 20210559)

30/03/2022Houtvaartweg 77 te Boornzwaag (kavel 128/129): verleende vergunning plaatsen van een houten bijgebouw bij een stacaravan (OV 20220143/)

30/03/2022Koets 14 en 16 te Rottum: aanvraag vergunning bouwen van halfvrijstaande woningen (OV 20220217)

30/03/2022Troelstraweg 21 te Teroele: aanvraag vergunning herbouwen van de stelpboerderij (OV 20220210)

30/03/2022Oeverloper 9 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220028)

30/03/2022Hegewei 16 te Oudemirdum: verleende evenementenvergunning houden van een beachvolleybaltoernooi op vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni 2022 op het par

30/03/2022Bovenkruier 34 te Sint Nicolaasga Kadastrale aanduiding: LWR02/S/788: aanvraag vergunning nieuw bouwen van een overkapping (OV 20220200)

30/03/2022nabij Koailân te Terherne: verleende evenementenvergunning organiseren van de Brio Race (Zeilmarathon) en een feest in een tent op vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei 2022

30/03/2022De Stamme 6 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20220147/)

30/03/2022’t Buitenland 32 te Sloten: aanvraag vergunning vervangen van kozijnen door hout (OV 20220219)

30/03/2022(Kadastrale aanduiding: LWR02/N/418): aanvraag vergunning nieuw te bouwen pand (OV 20220221)

30/03/2022Benoeming lid van de gemeenteraad 2022

30/03/2022Benoeming leden gemeenteraad 2022

30/03/2022Strjitwei 18 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning realiseren van uitlopen aan de bestaande stallen (OV 20220202)

30/03/2022Roune Leane 6 te Oudemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwer berging (OV 20220216)

30/03/2022Troelstraweg 17 te Teroele: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220027)

30/03/2022Jetze Veldstraweg 93 te Ouwster-Nijega: aanvraag vergunning plaatsen van een nieuwe dam (OV 20220214)

30/03/2022Haulsterweg 37 te Haskerhorne: verleende vergunning het uitbreiden van de woning (OV 20210878/)

30/03/2022Liemerige Wei 4 te Oudemirdum: aanvraag vergunning terughalen van zand uit het Ijsselmeer t.b.v. het strandje. Dit is door de laatste storm extra zand

30/03/2022Sinnebuorren 28 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de eerder verleende vergunning (OV 20220220)

30/03/2022Hijlke Bangmaweg 3 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning oprichten en in werking hebben van een grondgebonden geitenhouderij (OV 20220196)

30/03/2022Middenweg 125 te Bantega: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220006)

28/03/2022Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20220004/Z.689172

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.