Bekendmakingen week 15 (2021)

17-2021 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

15/04/2021Ontwerpbestemmingsplan Sondel – Krúspaed 4

15/04/2021Ontwerpbestemmingsplan Sondel – Krúspaed 4

14/04/2021Heemstrastraat 35 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning vervangen van de kapconstructie (OV 20210283)

14/04/2021Raadhuisstraat 72 te Balk: verleende terrasvergunning (TV 20210008/)

14/04/2021Lytse Mar 38 te Idskenhuizen: aanvraag vergunning bouwen van een houten schuur (OV 20210278)

14/04/2021Buorren 59 te Langweer: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210216/)

14/04/2021Schoterweg 2 te Rotstergaast: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210038)

14/04/2021Burg Krijgerplein 13 te Lemmer: verleende terrasvergunning (TV 20210006/)

14/04/2021Leeuwerik 1 te Lemmer: verleende vergunning bouwen van een verbinding tussen de garage en de woning (OV 20200673/)

14/04/2021Bantegastraat 6 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20210274)

14/04/2021Celsiusweg 13 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de huidige kantine, met mogelijkheid tot vergaderruimte (OV 20210197)

14/04/2021Nabij Heerenhoogweg 46A te Wijckel(Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4021): aanvraag vergunning aanplanten en onderhouden/kweken van haagplanten t.b.v. K

14/04/2021Jan Schotanuswei 15 te Oudemirdum: verleende vergunning samenvoegen van 2 woningen (15 en 17) en het uitbreiden van de schuur (OV 20210170/)

14/04/2021Lindengracht 10 te Sloten: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20210132/)

14/04/2021Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie Wielewei te Lemmer

14/04/2021Wielenlaan 95 te Boornzwaag: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van een recreatiewoning (OV 20210114)

14/04/2021Kerkweg 1 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning dempen en verbreden van een sloot (OV 20210285)

14/04/2021Bûtertonne 10 te Delfstrahuizen (Kadastrale aanduiding: OTZ00/I/3725): aanvraag vergunning realiseren van een receptiegebouw (OV 20210161)

14/04/2021Nabij Morseweg 11 te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/N/404): aanvraag vergunning nieuw te bouwen bedrijfspand (OV 20210287)

14/04/2021Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie Wielewei te Lemmer

14/04/2021Meerweg 6 te Rohel (Kadestrale aanduiding: LWR02/A/3686): aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20200649)

14/04/2021Elisabethhoeve 11 te Joure: aanvraag vergunning uitbouwen van het vlonder (OV 20210275)

14/04/2021Midstraat 106 te Joure: verleende vergunning wijzigen van de bestemming (OV 20200798/)

14/04/2021kruising Terhernsterdyk te Terherne (Kadestrale aanduiding: THN00/A/3183): aanvraag vergunning renoveren van de Sansleatbrege (OV 20210284)

14/04/2021Middenvaart 5 te Echten: aanvraag vergunning renoveren van gevels (OV 20210286)

14/04/2021Delbuursterweg 7 te Sondel: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op een bestaande woning (OV 20210272)

12/04/2021Reglement van Orde voor de vergaderingen, bijeenkomsten en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren 2021.

12/04/2021Agenda raadsvergadering

12/04/2021Financiële verordening De Fryske Marren 2021

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.