Bekendmakingen week 16 (2021)

24-04-2021 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

23-04-2021 – Opheffing van het adres in Nederland van: R.R.A. Anderson

23-04-2021 – Opheffing van het adres in Nederland van: R. Kuru

23-04-2021 – Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het (ontwerp) wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Kade 5-7

22-04-2021 – Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het (ontwerp) wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Kade 5-7

22-04-2021 – De Kempenaersweg 15 te Echtenerbrug: aanvraag vergunning realiseren van een nieuw te bouwen varkensstal. (OV 20210295)

21-04-2021 – Lytse Mar 38 te Idskenhuizen: verleende vergunning bouwen van een houten schuur (OV 20210278/)

21-04-2021 – Buorren 54 te Langweer: verleende vergunning isoleren van het dak (OV 20210106/)

21-04-2021 – Industrieweg 2 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van handelsreclame (OV 20210262/)

21-04-2021 – Dubbelstraat 192 te Sloten: verleende vergunning realiseren van een aanbouw en het wijzigen van kozijnen van de voorgevel (OV 20210195/)

21-04-2021 – Lemmerweg 43 te Sint Nicolaasga: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning herbouwen van de woning (OV 20210070)

21-04-2021 – Hoofdweg 8 te Echten: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210039)

21-04-2021 – Pontdyk 42 te Langweer: aanvraag vergunning realiseren van een uitbreiding op de plek van bestaande bijgebouwen achter de woning. (OV 20210299)

21-04-2021 – Bûtertonne 10 te Delfstrahuizen (Kadastrale aanduiding: OTZ00/I/3725): verleende vergunning realiseren van een receptiegebouw (OV 20210161/)

21-04-2021 – De Dolten 6 te Oudehaske: verleende vergunning bouwen van een faunatoren (OV 20210266/)

21-04-2021 – Janesloot 1 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210041)

21-04-2021 – Emmakade 7 te Lemmer: aanvraag vergunning herstellen en isoleren van het dak en het plaatsen van nieuwe kozijnen (OV 20210291)

21-04-2021 – Koestraat 24 G te Sloten: aanvraag vergunning plaatsen van een unit met daarin een toilet en douche gelegenheid en een koffie corner voor chauffeurs (

21-04-2021 – Dubbelstraat 11 te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 25 appartementen (OV 20200790)

21-04-2021 – Prinsessekade 15 te Lemmer: verleende vergunning aanpassen van de gevel (OV 20210225/)

21-04-2021 – Spannenburgerdyk 10 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210288)

21-04-2021 – Schoteruiterdijken 3 te Bantega: aanvraag vergunning herbouwen van de schuur (OV 20210297)

21-04-2021 – Hollandiastraat 21 te Scharsterbrug: verleende vergunning vervangen van de bestaande aanbouw (OV 20210053/)

21-04-2021 – Heemstrastraat 35 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning vervangen van de kapconstructie (OV 20210283/)

21-04-2021 – Tolhûswei 7 a te Joure: verleende vergunning realiseren van een bedrijfshal (OV 20200737/)

21-04-2021 – Heegermeerstraat 30 te Lemmer: verleende vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20210179/)

21-04-2021 – Tjerkgaast, Spannenburgerdyk 16 : aanvraag vergunning wijzigen van de veebezetting ter inzage (OV 20190586/4833615)

21-04-2021 – Kadijk 8 0001 te Lemmer: aanvraag vergunning gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het herontwikkelen van de Kadijk 8-8a te Lemmer. (O

21-04-2021 – Kerkhof 1 te Lemmer: verleende vergunning vervangen van de verlichting van de kerk (OV 20210178/)

21-04-2021 – Lytse Polder 4 te Oldeouwer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een schiphuis (OV 20200650)

21-04-2021 – Kerkweg 1 te Rotsterhaule: verleende vergunning dempen en verbreden van een sloot (OV 20210285/)

21-04-2021 – Janesloot 1 te Joure: aanvraag vergunning verplaatsen van een acetyleen eiland (OV 20210294)

21-04-2021 – Taanderij 10 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfspand (OV 20200678)

21-04-2021 – Verlaet ter hoogte van 2-4 Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20210011)

21-04-2021 – Vegilinstraat 4a Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210040)

21-04-2021Trekkersweg 1 te Delfstrahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210153)

21-04-2021Delbuursterweg 7 te Sondel: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op een bestaande woning (OV 20210272/)

21-04-2021Koepeinse 1 te Bantega: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20210296)

21-04-2021Nabij Vierhuisterweg 31 te Rohel (Kadastrale aanduiding: JHN00/E/2942): aanvraag vergunning realiseren van een wandel- en fietspad (OV 20210300)

21-04-2021Mientwei 16 te Rijs: aanvraag vergunning bouwen van een carport (OV 20210293)

21-04-2021Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone De Fryske Marren

19-04-2021Agenda Petear