Preventieve bestrijding van de eikenprocessierups door gemeente

24-04-2021 JOURE – De afgelopen jaren is er een toename te zien van het aantal eikenprocessierupsen in de gemeente. Zoals de naam al doet vermoeden, vind je het dier alleen op eikenbomen waarvan de gemeente ruim 12.000 heeft. De overlast van de eikenprocessierups – en dus de risico’s – wordt veroorzaakt door de nesten. In de nesten is de concentratie van de brandharen het hoogst; gemiddeld 700.000 brandharen per rups. Daarnaast bevinden zich ook de vervellingen van de rupsen en de achtergebleven brandharen. Bij mensen en dieren kan dit irritatie veroorzaken aan de huid, ogen en luchtwegen en leiden tot blaren op de huid. We zetten ons daarom in om dit probleem (preventief) te bestrijden, het liefst samen met inwoners. De komende weken wordt er op meerdere plekken in de gemeente, waaronder in Oudehaske, Rotstergaast, Sint Nicolaasga, Oudemirdum en Ouwsterhaule, preventief gespoten in een aantal straten waar (eerder) nesten zijn aangetroffen.

Preventief bestrijden
Beheersing van de eikenprocessierups is gericht op het zoveel als mogelijk vermijden van nestvorming in de risicogebieden en bij het ontstaan van nesten deze tijdig te verwijderen. Met tijdig verwijderen wordt uitvliegen van de eikenprocessievlinder voorkomen en overlast beperkt. Daarom gaat de gemeente de komende tijd aan de slag met het preventief bestrijden van nesten. Bij deze bestrijdingswijze worden de eiken die aan de weg staan bespoten met zogenoemde nematoden. Deze zijn 100% biologisch en mogen worden toegepast zonder een toelating binnen de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Ook geldt een vrijstelling van de Flora- en Faunawet. Deze behandeling wordt na twee weken herhaald. Op deze wijze wordt de rups bestreden, nog voordat hij schadelijk wordt. Een hoveniersbedrijf voert de werkzaamheden uit. Daarnaast sporen de wijkbeheerders de rupsen op en controleren in het voorjaar de eiken. Ontdekken zij een nest, dan hangen ze een waarschuwingslint om de boom.

Meer biodiversiteit
De gemeente wil de biodiversiteit in De Fryske Marren bevorderen om zo de rups met natuurlijke vijanden te bestrijden. Zelf kunt u hier ook aan bijdragen door bijvoorbeeld nestkastjes in de tuin te hangen voor vogels. Ook kunt u meer bloemen planten voor insecten.

Nest gezien?
Heeft u zelf een nest gevonden of heeft u een vermoeden daarvan? Doe dan een melding via www.defryskemarren.nl/meldingdoen. Ook nesten op bomen van particulieren laten we verwijderen. Bedrijven zijn zelf wel verantwoordelijk voor het inschakelen van bestrijdingsspecialisten.