Bekendmakingen week 19 (2021)

15-05-2021 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

14-05-2021 – Gemeentelijke coördinatieregeling / ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oudega – Uitbreiding herziening en besluit omgevingsvergunning OV 20200189

14-05-2021 – It String 11 te Goingarijp: aanvraag vergunning realiseren van twee nieuwe insteekhavens en een dam in een bestaande sloot (OV 20210362)

12-05-2021 – De Wurdze 53 te Balk: verleende vergunning verbouwen en opwaarderen van de woning (OV 20210308/)

12-05-2021 – Meerdere locaties in de gemeente: verleende geluidsontheffing verkortetoelichting (GO 20210004)

12-05-2021 – Harddraversweg 12 a te Joure: aanvraag vergunning aanpassen van de gevel (OV 20210306)

12-05-2021 – Marconiweg 18 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210051)

12-05-2021 – Douwe Egberts Plein 7 te Joure: verleende terrasvergunning (TV 20210003/)

12-05-2021 – Röntgenweg te Joure (Kadestrale aanduiding: JRE00/D/0): aanvraag vergunning bouwen van een loods (OV 20210037)

12-05-2021 – Wytlânspaed 7 te Bakhuizen: verleende vergunning verbouwen / uitbreiden van de woning (OV 20210069/)

12-05-2021 – Taanderij 6 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/3098): verleende vergunning nieuw te bouwen bedrijfspand (OV 20210254/)

12-05-2021 – Doumastate 1 a te Langweer: aanvraag vergunning veranderen van de functie (OV 20210370)

12-05-2021 – Douwe Egberts Plein 3 te Joure: verleende terrasvergunning (TV 20190014/)

12-05-2021 – Stationsstraat 2 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning renoveren/ uitbreiden van het bijgebouw (OV 20210359)

12-05-2021 – Omrin 44 te Nijemirdum: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210361)

12-05-2021 – Meer van Eysinga 16 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210048)

12-05-2021 – Jasker 2 te Oudehaske: verleende vergunning plaatsen van een kap op de berging (OV 20210259/)

12-05-2021 – Pier Panderstraat 40 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de woning met een aanbouw (OV 20210010/)

12-05-2021 – Poeldyk 7 te Elahuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een bootlift (OV 20210365)

12-05-2021 – Recreatieplan Het Eyland te Langweer ( Kadastrale aanduiding: LWR02/O/661): verleende vergunning bouwen van recreatiewoningen (OV 20210248/)

12-05-2021 – Pastoor Coendershôf 14 te Bakhuizen: verleende vergunning plaatsen van een hellend dak op de garage (OV 20210141/)

12-05-2021 – Vegelinsweg 9 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning renoveren en verbouwen van het gebouw (OV 20210203)

12-05-2021 – Harddraversweg 12 a te Joure: verleende vergunning aanpassen van de gevel (OV 20210306/)

12-05-2021 – Ipestrjitte 7 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20210147)

12-05-2021 – Gaastweg 4 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning verbouwen van Marktloads met lunchroom (OV 20210223/)

12-05-2021 – De Ulekamp 29 te Joure: aanvraag vergunning verbouwen van de zolder (OV 20210367)

12-05-2021 – Schoterweg 20 te Rotstergaast: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning omschakeling naar melkveehouderij (OV 20210232)

12-05-2021 – Jonkersbosje 12 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210371)

12-05-2021 – It Set 13 te Goingarijp: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210360)

12-05-2021 – Raadhuisstraat 42 te Balk: aanvraag vergunning aanbrengen van monumentenglas (OV 20210364)

12-05-2021 – Wredehof 3 te Rohel: verleende vergunning bouwen van een schuurtje (OV 20210328/)

12-05-2021 – Meer van Eysinga 7 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210047)

12-05-2021 – Otterweg 22 te Bantega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210050)

12-05-2021 – Hoitebuorren 37 te Nijemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210049)

12-05-2021 – Appelhof 7 te Oudehaske: aanvraag vergunning wijzigen van de indeling en opslag (OV 20210366)

12-05-2021 – Kerkhoflaan 3 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning bouwen van een veldschuur en loods (OV 20210357)

12-05-2021 – Wikelerdyk 40 te Balk: aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaand bijgebouw (OV 20210358)

12-05-2021 – Gietersevaart 2 te Oosterzee: verleende vergunning verbouwen van de woning met fundatieherstel (OV 20210117/)

12-05-2021 – Pelmolensstraat 28 en 30 te Joure: verleende vergunning bouwen van een gezamenlijke schuur (OV 20210237/)

12-05-2021 – Voorontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord 2021

11-05-2021 – Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 De Fryske Marren

11-05-2021 – Voorontwerpbestemmingsplan Ouwsterhaule 2021

11-05-2021 – Voorontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord 2021

11-05-2021 – Voorontwerpbestemmingsplan Ouwsterhaule 2021

11-05-2021 – Morseweg 7 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210043)