Extern salderen stikstof wordt nog maar zeer beperkt toegepast

16-05-2021 LEMMER – Er wordt nog heel beperkt gebruikgemaakt van de mogelijkheid om stikstofruimte voor een vergunning binnen de Natuurbeschermingswet te verkrijgen via extern salderen. Dat blijkt uit een inventarisatie die het ministerie van LNV maakte bij de provincies. Via een ambtelijke briefing werd de Tweede Kamer daar deze week over geïnformeerd

Zowel bij ondernemers die over emissierechten voor stikstof beschikken als bij bedrijven die deze rechten zouden willen aankopen, bestaat terughoudendheid bij het sluiten van transacties. Veehouders die willen verkopen kunnen ook deelnemen aan opkoopregelingen van de overheid.

Bedrijven die stikstofruimte nodig hebben, kunnen de rechten ook niet willekeurig aankopen. Ze moeten de depositieruimte op specifieke plekken zien te verwerven, om daarmee de depositie op kwetsbare Natura 2000-gebieden te verminderen.