Bekendmakingen week 2 (2022)

14-01-2022 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

13-01-2022 – Ontwerp Paraplubestemmingsplan windturbines agrarische bedrijven, inclusief Welstandsontwikkelingscriteria gemeente De Fryske Marren, ter inzage

13-01-2022 – Ontwerp Partiële herziening beheersverordening windturbines agrarische bedrijven, inclusief Welstandsontwikkelingscriteria, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

13-01-2022 – Beleidsplan Wet inburgering “Welkom in de Fryske Marren” 2022-2025

13-01-2022 – Molenkap 9 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning wijzigen van de uitrit (OV 20220006/)

12-01-2022 – Streek 4 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning kappen van een boom (OV 20220008)

12-01-2022 – Lubertus van Beekstrjitte 31 te Balk: verleende vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20210776/)

12-01-2022 – Marwei 12 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning uitbreiden van het cafetaria (OV 20220005)

12-01-2022 – Vissersburen 30 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van handelsreclame t.b.v. geldautomaat binnen in het pand (OV 20220010)

12-01-2022 – Hijlke Bangmaweg 3 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning omschakelen naar een grondgebonden geitenhouderij (OV 20210881)

12-01-2022 – Nieuwedijk 2, 2A, 4 en 4A te Lemmer: verleende vergunning verbouwen van de winkel tot 4 geschakelde grondgebonden woningen (OV 20210282/)

12-01-2022 – Oenemawei 28 te Terkaple: verleende vergunning knotten van een monumentale wilg (OV 20210799/)

12-01-2022 – Midstraat 101 te Joure: aanvraag vergunning kappen van een paardenkastanje (OV 20220003)

12-01-2022 – Lyklamawei 16 te Nijemirdum: aanvraag vergunning verbouwen van de woonboerderij (OV 20210423)

12-01-2022 – Westerein 23 te Harich: aanvraag vergunning wijzigen/verplaatsen van de bestemming (OV 20220001)

12-01-2022 – Pasveer 3 te Lemmer: aanvraag vergunning aanleggen van een 20kV kabelverbinding tussen onderstation Lemmer en zonnepark Lemsterhoek (OV 20220007)

12-01-2022 – Geert Knolweg 42 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel en veranderen van de kozijnen in de voorgevel (OV 20220009)

12-01-2022 – It Súd 26 te Broek: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20210564/)

12-01-2022 – Eigen Haard 34 te Balk: verleende vergunning bouwen van een opslagloods (OV 20210800/)

12-01-2022 – Balk, Wikelerdyk 14: aanvraag 2 jaar verlengen van de eerder aangevraagde en verleende omgevingsvergunning ter inzage (OV 20210805)

12-01-2022 – Kruisstraat 26 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een dakopbouw (betreft legalisering) (OV 20210832/)

12-01-2022 – Siemen de Jongstrjitte 4 te Balk: verleende vergunning aanbrengen van een luifel en nieuwe entreedeuren (OV 20210796/)

12-01-2022 – Lyklamawei 16 te Nijemirdum: aanvraag vergunning verbouwen van de woonboerderij (OV 20210423)

12-01-2022 – Financiële verordening gemeente De Fryske Marren 2021 Herzien

12-01-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: H.N. Yüksel

07-01-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: E.N. Yüksel

07-01-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: I. Yüksel

07-01-2022 – Agenda Petear