Bekendmakingen week 21 (2023)

26-05-2023 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

26-05-2023 – RECTIFICATIE Ontwerpbestemmingsplan Balk – Jachthavendyk

26-05-2023 – Mientwei 18 te Rijs: verleende geluidsontheffing houden van een trouwfeest met live- en/of mechanische muziek (GO 20230005)

26-05-2023 – RECTIFICATIE M.e.r.-beoordelingsbeslissing Balk – Jachthavendyk

26-05-2023 – Gemeente De Fryske Marren – verkeersbesluit laadpalen – De Fryske Marren

26-05-2023 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Lemmer

25-05-2023 – Kadastrale aanduiding: JRE00/D/4830: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning slopen en nieuw bouwen van de fietsvoetgangersbrug (OV 20230149)

25-05-2023 – Sewei 4 te Joure; Weigering omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het plaatsen van een reclamemast (OV 20180521/4043661)

25-05-2023 – De Wetterkamp 21 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op de garage aan de voorzijde (OV 20230301)

24-05-2023 – Foarnewykje 4 te Terherne: aanvraag vergunning realiseren van een kap op de garage (OV 20230309)

24-05-2023 – strand van Lemmer: verleende evenementenvergunning organiseren van een Summer Beach Volleyball Circuit (EV 20230033)

24-05-2023 – Jeen Hornstraweg 18 te Wijckel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230068)

24-05-2023 – De Poel 1 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230067)

24-05-2023 – Zijlroede 24 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiden van het hoofgebouw, deels aan de zijkant en deels aan de achterkant (OV 20220777/)

24-05-2023 – Waaigat 8 te Lemmer: aanvraag vergunning aanbrengen van aanvullend draagvermogen d.m.v. het plaatsen van schroefpalen onder de bestaande fundering (OV

24-05-2023 – in en om het Sneekermeer: verleende evenementenvergunning organiseren van Mar-athon (wandel en hardloopwedstrijd) rond Sneek en Terherne (EV 20230053)

24-05-2023 – Hoitebuorren 11 te Oudemirdum: aanvraag vergunning plaatsen van een kleine windmolen t.b.v. eigen gebruik (OV 20230193)

24-05-2023 – De Poel 1 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de bestemming en plaatsen van lichtreclame op de gevel van het pand (OV 20230302)

24-05-2023 – Keamerlânswei 15 te Harich: aanvraag vergunning aanbrengen van een tweede inrit (OV 20230305)

24-05-2023 – Eigen Haard 19 te Balk: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230071)

24-05-2023 – Straatweg 29 te Follega: verleende vergunning vervangen van de bovenbouw van de ligboxenstal (OV 20230201/)

24-05-2023 – Uilke Boonstralaan 36 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van het hoofdgebouw op de verdieping op de bestaande aanbouw (OV 20230310)

24-05-2023 – Fahrenheitweg te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/N/428): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230314)

24-05-2023 – Hoitebuorren 11 te Oudemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230069)

24-05-2023 – Utbuorren 9 te Terherne: verleende vergunning het realiseren van een boothuis bij een bestaande woning. (OV 20230181/)

24-05-2023 – Uitheijing 13 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230070)

24-05-2023 – M.e.r.-beoordelingsbeslissing Balk – Jachthavendyk

22-05-2023 – E-mailprotocol archivering De Fryske Marren

22-05-2023 – Postprotocol gemeente De Fryske Marren

22-05-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Balk – Jachthavendyk

22-05-2023 – Prinses Irenestraat 24 te Joure: weigering vergunning realiseren van een dakopbouw (OV 20230064)