Kaasbedrijf De Fryske heeft coöperatie opgezet

26-05-2023 LEMMER – Kaasbedrijf De Fryske heeft de de Fryske Coöperatie opgezet. Via het het kopen van certificaten van kapitaal op naam kan ieder die dat wil officieel mede-eigenaar van de Fryske worden. Een certificaat geeft recht op dividend en kan worden verhandeld. De hoeveelheid en wanneer er dividend wordt uitgekeerd, zal worden bepaald door het bestuur van de Fryske Coöperatie en de algemene ledenvergadering.  

De Fryske heeft ervoor gekozen om een coöperatie op te richten, zodat de Fryske de mogelijkheid heeft om certificaten uit te geven. Afhankelijk van de hoeveelheid die iemand investeert krijgt men wel of geen stemrecht in de coöperatie. Investeerders die genoeg investeren om 1% of meer van het totale belang in de Fryske te krijgen, worden lid type C in de coöperatie en hebben stemrecht. De andere investeerders worden geen lid in de coöperatie, maar zijn ‘certificaathouder’ en zijn uitgesloten van stemrecht.  

Het opgehaalde geld via de uitgifte van certificaten wordt direct geïnvesteerd in de uitbreiding van de Fryske en zal volledig ten goede komen van het bedrijf. Het grootste gedeelte van de investeringen zullen worden gebruikt voor het vergroten van de kaasvoorraad. Een klein deel wil de kaasproducent gebruiken voor investeringen in verkoop en marketing.

De Fryske heeft voor het maken van de bedrijfswaardering een groep van adviseurs en specialisten ingeschakeld.  De waarde van is berekend aan de hand van een analyse van de publieke transacties van beursgenoteerde bedrijven en hoe die zich verhoudt tot de gerealiseerde en verwachte omzet van de Fryske. Daarnaast is een beoordeling gemaakt van de te verwachten vrije kasstroom voor de komende 5 jaar. Zo is het eigen vermogen van De Fryske Coöperatie vastgesteld op ruim 4,7 miljoen euro.

De Fryske mikt op het ophalen van 750.000 euro in deze sharefunding–ronde. Dat staat gelijk aan 75.000 certificaten en vertegenwoordigd 14,4% van de waarde van het eigen vermogen van De Fryske. De prijs van één certificaat is 10 euro. Om te kunnen investeren moeten er minimaal 100 certificaten worden afgenomen.