Bekendmakingen week 29 (2021)

31-07-2021 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

29/07/2021Ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug

28/07/2021It Hôf 17-A te Goingarijp: verleende vergunning vervangen van een bestaande walbeschoeiing (OV 20210519)

28/07/2021Plattedijk 63 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een overkapping/loods (OV 20210569)

28/07/2021Gemaalweg 1A te Lemmer: verleende vergunning voor het aanvraag drank- en horecavergunning (OV 20200019)

28/07/2021Schulpen 4 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning schilderen van het pand, camera’s en reclame installeren (OV 20210416)

28/07/2021Appelhôf 7 te Oudehaske: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van de indeling en opslag (OV 20210366)

28/07/2021Bokkewiel 6 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20210415)

28/07/2021Markant 49 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210505)

28/07/2021Tjongerpad 14 te Delfstrahuizen: verleende vergunning houden van twee incidentele festiviteiten (IF 20210002)

28/07/2021Straatweg 27 te Follega: aanvraag vergunning uitbreiden van de melkstal (OV 20210566)

28/07/2021Hoofdweg 24 te Echten: verleende vergunning uitbreiden van het terras (TV 20210016)

28/07/2021Industrieweg 9 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20210568)

28/07/2021De Wilster 14 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (MB 20210080)

28/07/2021Hoitebuorren 29 te Nijemirdum: verleende vergunning herbouwen van het achterhuis (OV 20210239)

28/07/2021Meer van Eysinga 28 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van de recreatiewoning (OV 20210555)

28/07/2021Hoofdweg 24 te Echten: verleende vergunning voor het wijziging van de Drank- en Horecawetvergunning (OV 20210014)

28/07/2021Nipkowweg 7 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten van een nieuw bedrijf (MB 20210079)

28/07/2021Ambachtswei 1 te Joure: verleende vergunning tijdelijk aanbieden van overnachting’s arragementen in de schoonheidssalon (OV 20210440)

28/07/2021Rijksweg 2 te Haskerhorne: verleende vergunning intern verbouwen van de shop, en aanpassing gevels en reclame-uitingen, (OV 20210531)

28/07/2021Lyts Luchtenveld 16 te Joure: verleende vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20210552)

28/07/2021It Hôf 17 te Goingarijp: aanvraag vergunning realiseren van een vakantiewoning (OV 20210554)

28/07/2021Produksjewei 13 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van het gebruik voor een dans-/sportschool en culturele activiteiten (OV 20210565)

28/07/2021Sietze Hepkemalaan 20 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden nieuwbouw woonzorg Wilhelminaoord (OV 20210561)

28/07/2021Naast De Wieken 13 te Sint Nicolaasga (kadastrale Aanduiding: LWR02/S/855): aanvraag vergunning bouwen van een loods met inpandige woning (OV 20210558)

28/07/2021Midstraat 52 te Joure: verleende vergunning veranderen van de voorgevel (OV 20210499)

28/07/2021De Rijlst 67 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20210518)

28/07/2021Molenweg 10 BY te Oosterzee: aanvraag vergunning verlengen van een tijdelijke vergunning voor woonunit met bijbehorende kantoren en opslag (OV 20210570)

28/07/2021Vuurtorenweg tussen nr 12 en 16 in Lemmer: verleende vergunning tijdelijk in gebruik nemen van gronden als parkeerterrein, (OV 20210549)

28/07/2021Balk, Oudemirdum en Bakhuizen: verleende vergunning innemen van een standplaats voor de verkoop van snoep (SV 20210017)

28/07/2021Brug Boeresingel te Joure: verleende vergunning plaatsen van een brug (OV 20210556)

28/07/2021De Alde Buorren 28 te Oudemirdum: verleende vergunning wijzigen van de kap (OV 20210483)

28/07/2021Polderboskdyk 7 te Joure: verleende vergunning wijzigen van de gevel en indeling kantoor, (OV 20210397)

28/07/2021Midstraat 115 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een tuinmuur (OV 20210560)

26/07/2021Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

26/07/2021Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.