Bekendmakingen week 37 (2021)

18-09-2021 LEMMER –  Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

16-09-2021 – Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20210030/Z.66452. Verkeersmaatregelen in verband met het organiseren van de Jouster Merke kermis van donderdag 23 september tot en met maandag 27 september 2021 de locatie Sinnebuorren te Joure

16-09-2021 – Lemmer, Lemsterpad 52: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning deels slopen, geheel uitbreiden en gevels bestaande deel upgraden (OV 20210541)

16-09-2021 – Terherne, Utbuorren 48: aanvraag vergunning uitbreiden van het campingterrein met een sanitair gebouw (OV 20190533/47446537)

16-09-2021 – Barkentijn 31 te Lemmer: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210618)

15-09-2021 – Bosmastrjitte 5 te Balk: verleende geluidsontheffing ten gehore brengen van muziek tijdens een bruiloft (GO 20210014)

15-09-2021 – Oudemirdum, Jan Schotanuswei 57: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, realiseren van een spoelplaats voor tractoren (MB 20210098)

15-09-2021 – Verlaet 2-4 Lemmer: verleende vergunning innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs (SV 20210020)

15-09-2021 – Balk, Dubbelstraat 11: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, bronnering plaatsen rondom ontgraving en lozen via olie/waterafscheider op riool (MB 20210100)

15-09-2021 – Goingarijp, It String 11: aanvraag vergunning plaatsen van een schuurtje (OV 20210620)

15-09-2021 – Bovenkruier 13 te St. Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/S/884): verleende vergunning realiseren van een bedrijfsloods (OV 20210543)

15-09-2021 – Ontwerpwijzigingsplan Haskerweide

15-09-2021 – Sinnebuorren 10 te Joure: verleende vergunning verbouwen en uitbreiden van de supermarkt (OV 20210551)

15-09-2021 – Oudemirdum, Gaestwei 7: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, realiseren gesloten bronsystemen (MB 20210099)

15-09-2021 – Wijckel, Sânmar 4: aanvraag vergunning herbouwen van de bestaande schuur (OV 20210276)

15-09-2021 – Lemmer, Barkentijn 31: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210618)

15-09-2021 – Elahuizen, Tsjerkewei: aanvraag vergunning slopen en nieuw te bouwen van twee gemalen (OV 20210279)

15-09-2021 – Meer van Eysinga 28 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van de recreatiewoning (OV 20210555)

15-09-2021 – Elahuizen, Buorren 5: aanvraag vergunning uitbreiden van de verdieping (OV 20210622)

15-09-2021 – Jachthavendyk 9 te Balk: verleende vergunning onttrekken inpandige bedrijfswoning en uitbreiden bedrijfsruimte (OV nummer)

15-09-2021 – Omkromte 26 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1597): verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20210510)

15-09-2021 – Joure, de Scharrewiel 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten van een nieuw bedrijf (MB 20210097)

15-09-2021 – It Súd 22 te Broek: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20210152)

15-09-2021 – parkeerterrein Sinnebuorren in Joure: verleende vergunning innemen van een standplaats verkopen van kerstbomen (SV 20210019)

15-09-2021 – Havenstraat 4 te Bakhuizen: verleende vergunning kappen van een boom (OV 20210078)

15-09-2021 – Gaestdyk 12 te Tjerkgaast: verleende vergunning kappen van een monumentale Iep (OV 20210199)

15-09-2021 – Joure, It Reidlân 3 : aanvraag vergunning verbreden van de steiger (OV 20210621)

15-09-2021 – Verlenging vergunning: parkeerterrein bij sporthal de Hege Fonnen, Betelgeuze 2 Lemmer: verleende vergunning innemen van een standplaats mobiel onderzoekscentrum bevolkingsonderzoek (SV 20210018)

15-09-2021 – Meer van Eysinga te St. Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/685): verleende vergunning bouwen van 3 recreatiewoningen (OV 20210581)

15-09-2021 – Sint Nicolaasga, Sietze Hepkemalaan 20 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden/nieuwbouw woonzorg Wilhelminaoord (OV 20210561)

15-09-2021 – ten noorden van het bedrijventerrein De Ekers te Joure: verleende vergunning wijzigen eerder verleende vergunning van een zonneveld (OV 20210550)

15-09-2021 – Binnendyk 33 te Rottum: verleende vergunning vervangen en verhogen van de kapconstructie (OV 20210536)

15-09-2021 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Echtenerbrug

13-09-2021 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Lemmer

13-09-2021 – Marktverordening De Fryske Marren

13-09-2021 – Rectificatie procedure Nabij Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum (kadastrale Aanduiding: Bal00/L/2113): verleende vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20210186)