Bekendmakingen week 38 (2022)

25-09-2022 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

22/09/2022Oudemirdum, Fonteinwei 12 15 ; aanvraag vergunning bouwen van een aanbouw (OV 20220605/7259511)

22/09/2022Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 28 september 2022

21/09/2022Straatweg 52 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220059)

21/09/2022Tsjûkemarwei 2 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20220595)

21/09/2022Tramdyk 1 te Follega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220114)

21/09/2022Kooilaan 3, Oudemirdum: Aanvraag vergunning verbouwen en vergroten van het woonhuis (OV 20220604)

21/09/2022Jousterweg 51 te Oudehaske: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220115)

21/09/2022Herman Gorterstraat 5 te Balk: verleende evenementenvergunning houden van het Oktoberfest Balk op zaterdag 8 oktober in sporthal De Treemter (EV 20220

21/09/2022De Grie 30 Sintjohannesga: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220058)

21/09/2022Westeind 1 te Oosterzee: aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220596)

21/09/2022Lytse Jerden 2 te Wijckel: aanvraag vergunning plaatsen van een kleine windturbine (OV 20220444)

21/09/2022Westeind 2 te Oosterzee: aanvraag vergunning Baggerdepot maken ten behoeve van havenslib Oosterzee (OV 20220589)

21/09/2022Noorderreed te Sondel (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4181): verleende vergunning plaatsen van een informatiepaneel in het land (OV 20220535/)

21/09/2022Bandsloot 25 te Bantega: verleende vergunning realiseren van nieuwe fundering (OV 20220203/)

21/09/2022Kooilaan 3 te Oudemirdum: verleende vergunning verbouwen en vergroten van het woonhuis (OV 20220604/)

21/09/2022Grienedyk 6 in Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220057)

21/09/2022Raadhuisstraat 42 te Balk: aanvraag vergunning uitbreiden van het kinderdagverblijf (OV 20220602)

21/09/2022Straatweg 11 te Follega: aanvraag vergunning veranderen van het bedrijf (OV 20220606)

21/09/2022Minne Jeltesstrjitte 24 te Balk: verleende vergunning verbouwen van een woning (OV 20220506/)

21/09/2022Wijzigingsplan Streek 30 – Sintjohannesga

20/09/2022Opheffing van het adres in Nederland van: D.J. de Boer

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.