Remkes komt 5 oktober met bevindingen over stikstofcrisis

25-09-2022 LEMMER – De door het het kabinet aangestelde bemiddelaar Johan Remkes komt op woensdag 5 oktober met zijn bevindingen naar aanleiding van de gesprekken die hij heeft gevoerd over de aanpak van het stikstofprobleem. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Remkes in de tweede helft van september met zijn bevindingen zou komen, maar dat is met enkele weken uitgesteld.

Het rapport van Remkes wordt door veel partijen met belangstelling tegemoet gezien. Het kabinet heeft min of meer aangegeven dat een aantal definitieve keuzes die in het stikstofbeleid zullen worden gemaakt mede afhangen van de adviezen van de bemiddelaar. Onlangs werd door de minister van LNV aangegeven dat de brief aan de Tweede Kamer met geplande maatregelen om boeren meer economisch perspectief te bieden pas komt nadat Remkes zijn rapport heeft uitgebracht.

De oud-minister werd aangesteld als gespreksleider tussen het kabinet en verschillende organisaties, waaronder belangenorganisaties van boeren. De benoeming van Remkes diende om weer overleg mogelijk te maken nadat het verschijnen van de startnotitie van Nationaal Programma Landelijk Gebied tot grootschalige boerenprotestacties leidde. De coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord is afgesproken dat de uitstoot van stikstof in 2030 met de helft moet zijn teruggebracht. Daarbij wordt een vermindering van de veestapel met circa 30% voorzien.