Bekendmakingen week 4 (2021)

23-01-2021 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

22-01-2021 – Koestraat 27 te Sloten: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een installatie voor telecommunicatie (OV 20200691 /5629205)

21-01-2021 – Oudesluis 1 te Lemmer: verleende vergunning renoveren van de ijssalon en woningen na brand (OV 20200588/)

20-01-2021 – Schans 46 te Lemmer: verleende vergunning vernieuwen van het voegwerk (OV 20200616/)

20-01-2021 – Waling Dijkstrastraat 7 te Joure: verleende vergunning verlengen van de nok en plaatsen van een dakkapel met kunststof boei-delen (OV 20200643/)

20-01-2021 – Hoitebuorren 37 te Nijemirdum: aanvraag vergunning vergroten van de bestaande loods voor stalling materieel. (OV 20210034)

20-01-2021 – Marwei 124 A te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning bouwen van 2x sleufsilo voor ruwvoeropslag (OV 20210021)

20-01-2021 – It Kromme Far 67te Broek Kadestrale aanduiding: LWR02/L/1613: verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20200731/)

20-01-2021 – van Swinderenstraat 40 te Balk: verleende terrasvergunning (TV 20200027/)

20-01-2021 – Markant 45 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210024)

20-01-2021 – Bestemmingsplan Oudehaske – Jousterweg 18 (ongewijzigd vastgesteld)

20-01-2021 – De Splitting 22 te Echtenerbrug: verleende vergunning veranderen van de indeling van nieuw te plaatsen kozijnen (OV 20200725/)

20-01-2021 – Nabij Poeldyk 6a te Elahuizen (Kadestrale aanduiding: BAL00/O/1759): verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20210001/)

20-01-2021 – Sloten, Koestraat 27: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een installatie (OV 20200691/5629205 )

20-01-2021 – Ouwster-Nijega, Jetzer Veldstraweg 89: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonstudio (OV 20200681 / 5613213)

20-01-2021 – Markant 24 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210023)

20-01-2021 – Wredehof 1 te Rohel: verleende vergunning plaatsen van dakkapellen (OV 20200721/)

20-01-2021 – Raadhuisstraat 42 te Balk: aanvraag vergunning opzetten van een kinderdagverblijf (OV 20200659)

20-01-2021 – Fonteinwei 12 1 te Oudemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een 7-tal bergingen bij de bestaande recreatiewoningen (OV 20210031)

20-01-2021 – Meenscharweg tegenover nr. 15 Joure: verleende vergunning renoveren en uitbreiden van de brug (OV 20200756/)

20-01-2021 – Joure, Sewei 4: weigering aanvraag vergunning plaatsen van een reclamemast ter inzage (OV 20180521/4043661)

20-01-2021 – Aldewei 1 te Oudega: aanvraag vergunning vergroten van de sorteer/ontvangstloods (OV 20210007)

20-01-2021 – Jousterweg 55 te Oudehaske: verleende vergunning vernieuwen van de bestaande dakkapel (OV 20200617/)

20-01-2021 – Ouwster-Nijega, Jetze Veldstraweg 89: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen van het toiletgebouw (OV 20200682)

20-01-2021 – Raadhuisstraat 72 te Balk: verleende vergunning plaatsen van buitenreclame (OV 20200726/)

20-01-2021 – Nabij Hoitebuorren 4A te Nijemirdum(Kadestrale aanduiding: BAL00/N/1201): aanvraag vergunning realiseren van een hok/schuur (OV 20210039)

20-01-2021 – Oosterzee Kadastrale aanduiding OTZ00-I-1863: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210009)

20-01-2021 – Oer de Draai 14 te Oudega (Kadestrale aanduiding: BAL00/O/1785): verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20200779/)

20-01-2021 – Heerenwal 47 te Sloten: verleende vergunning vervangen van kozijnen en toepassen van dubbelglas (OV 20200639/)

20-01-2021 – It Sud 42 (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1585): verleende vergunning realiseren van een nieuwbouw woning (OV 20200568/)

20-01-2021 – Bestemmingsplan Oudehaske – Jousterweg 18 (ongewijzigd vastgesteld)

20-01-2021 – Meerweg 1 a te Rohel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210008)

20-01-2021 – Langestreek 47 te Lemmer: verleende vergunning herbouwen van de bestaande woning met bijgebouw (OV 20200522/)

20-01-2021 – Appelhôf 7 te Oudehaske: aanvraag vergunning uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf ter inzage (OV 20200191/4723425)

20-01-2021 – Oude Postweg 50 te Rottum: aanvraag vergunning realiseren van een tijdelijke woonunit (OV 20210015)

20-01-2021 – Meerweg 1 a te Rohel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210008)

20-01-2021 – Oer de Draai 12 te Oudega: verleende vergunning bouwen van een vrijstaande woning met garage (OV 20200729/)

20-01-2021 – It Súd 36 (Kadestrale aanduiding: LWR02/L/1588): verleende vergunning realiseren van een woning (OV 20200665/)

20-01-2021 – Joure, Sewei 4: weigering aanvraag vergunning plaatsen van een reclamemast ter inzage (OV 20180521/4043661)

20-01-2021 – Terhernsterdyk 4 te Terherne: aanvraag vergunning verwijderen van de bestaande balkons en herplaatsen nieuwe balkons (OV 20210036)

20-01-2021 – Strjitwei 6 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke T-Mobile zendmast (OV 20210032)

20-01-2021 – Vierhuisterweg 23 te Rohel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210006)

20-01-2021 – Markant 79 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel en verplaatsen van een bestaande dakkapel (OV 20210029)

20-01-2021 – Handelswei 1 te Joure: verleende vergunning voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting (OV 20200608)

20-01-2021 – Fjildwei 23 te Akmarijp : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een werktuigloods (OV 20200686/5622073 )

20-01-2021 – Kadestrale aanduiding: OTZ00/A/1893: aanvraag vergunning renoveren en uitbreiden van de bestaande mestfoliebasin (OV 20210022)

20-01-2021 – Minne Jeltesstrjitte 8 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een antennemast (OV 20200544/)

20-01-2021 – Jousterweg 51 a te Oudehaske: aanvraag vergunning realiseren van een tuinhuis in achtertuin (LEGALISATIE) (OV 20210017)

20-01-2021 – Appelhôf 7 te Oudehaske: aanvraag vergunning uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf ter inzage (OV 20200191/4723425)

20-01-2021 – Rectificatie adres: Kerkpad 7 te Haskerhorne: verleende vergunning planologisch mogelijk maken van een tweede woning in de woonboerderij op dit perceel (OV20200295/5193097)

18-01-2021 – Locaties verkiezingsborden gemeente De Fryske Marren

18-01-2021 – Regeling budgethouderschap gemeente De Fryske Marren

18-01-2021 – Bestemmingsplan Bantega – Bandsloot 9

18-01-2021 – Bestemmingsplan Bantega – Bandsloot 9

18-01-2021 – Gemeenteblad 2021, 14999 – De Fryske Marren