Bekendmakingen week 40 (2021)

09-10-2021 LEMMER –  Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

06-10-2021 – Joure, Technykwei 12: weigering omgevingsvergunning voor het bouwen van een onbemand tankstation, bestaande uit een luifel met twee pompeilanden en een prijzenbord

06-10-2021 – Lemmer, Doraweg 4: aanvraag vergunning realiseren van een nieuwe woning(OV 20210093/5802813)

06-10-2021 – Hendrik Dijkstraleane 18 te Langweer: aanvraag vergunning verbouwen en aanbouwen van de woning (OV 20210673)

06-10-2021 – Baron van Hardenbroekstr 3 te Sint Nicolaasga: verleende evenementenvergunning organiseren van de Sint Nykster Brandweer Survival op zaterdag 6 novemb

06-10-2021 – Ige Galamawei 29 te Oudega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210109)

06-10-2021 – Vuurtorenweg 1 A te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van de overheaddeur voor kunststof pui (OV 20210672)

06-10-2021 – Markant 29 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210664)

06-10-2021 – Jachtlustweg 14 te Wijckel: aanvraag vergunning aanbrengen van een uitrit (OV 20210663)

06-10-2021 – Rontgenweg 2 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een loods (OV 20210671)

06-10-2021 – It Súd 34 te Broek: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210108)

06-10-2021 – Tsjillânleane 34 te Langweer: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke zorgunit voor dagbesteding (OV 20210667)

06-10-2021 – Sewei 3 te Joure: verleende evenementenvergunning Spookhuis Horror Experience bij Sportfun Joure van 22 t/m 24 oktober 2021 (EV 20210044)

06-10-2021 – Spant 15 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een kapconstructie op het bestaande bijgebouw (OV 20210491/)

06-10-2021 – Elzehôf 13 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op het voorste dakvlak (OV 20210611)

06-10-2021 – Ige Galamawei 10 te Oudega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210107)

06-10-2021 – Markerstraat 9 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning upgraden van het schoolgebouw (OV 20210431)

06-10-2021 – Meer van Eysinga te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/685): verleende vergunning bouwen van een recreatiewoning (OV 20210646/)

06-10-2021 – Sânmar 4 te Wijckel: verleende vergunning herbouwen van de bestaande schuur (OV 20210276)

06-10-2021 – Ontwerpbestemmingsplan Sondel – Beuckenswijkstraat 19

06-10-2021 – Pasveer 3 te Lemmer: aanvraag vergunning aanleggen van 20 kV tracé Onderstation Lemmer naar Regelstation Harich (OV 20210661)

06-10-2021 – Registratie politieke partij voor gemeenteraadsverkiezing 2022

06-10-2021 – Koestraat 24 G te Sloten: verleende vergunning plaatsen van een chauffeursunit (OV 20210302/)

06-10-2021 – Ipestrjitte 2 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: OTZ00/D/3156): verleende vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20210290)

06-10-2021 – Agenda Petear

04-10-2021 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Lemmer