Bekendmakingen week 41 (2021)

16-10-2021 LEMMER –  Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

16-10-2021 JOURE –  Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

14-10-2021 – Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en Bbz 2004 De Fryske Marren 2021

14-10-2021 – Rectificatie adres: Wieldyk 8 te Mirns: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210109)

14-10-2021 – Sanne Windwei 2 te Oudega: verleende vergunning samenvoegen van Sanne Windwei 2 en 4 naar 1 woning (OV 20210513/)

13-10-2021 – Siemen de Jongstrjitte 5 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210665)

13-10-2021 – Koailân 6 te Terherne: aanvraag vergunning aanbouwen van een loods bij het bedrijfspand (OV 20210598)

13-10-2021 – Badweg 6 te Oudehaske: aanvraag vergunning verlengen van de huidige schuur naar de achterzijde van de tuin (OV 20210676)

13-10-2021 – Parkeerterrein sportpark de Kampen: verleende evenementenvergunning houden van een oktoberfest op zaterdag 30 oktober 2021 (EV 20210045)

13-10-2021 – Straatweg 34 te Lemmer: aanvraag vergunning kappen van een kastanje-boom (OV 20210679)

13-10-2021 – Markant 71 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210656/)

13-10-2021 – Pasveer 3 te Lemmer: verleende vergunning aanleggen van 20 kV tracé Onderstation Lemmer naar Regelstation Harich (OV 20210661/)

13-10-2021 – Betelgeuze 2 te Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20210021)

13-10-202 – Barkentijn 20 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning aan de rechter zijgevel en achterzijde (OV 20210480)

13-10-2021 – Sewei 4 te Joure; Weigering omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het plaatsen van een reclamemast (OV 20180521/4043661)

13-10-2021 – Doniapark 70 te Langweer: aanvraag vergunning vergroten van de woonkamer/woonkeuken en slaapkamer (OV 20210681)

13-10-2021 – Langestreek 31 te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van de kozijnen (OV 20210686)

13-10-2021 – Buorren 5 te Elahuizen: verleende vergunning uitbreiden van de verdieping (OV 20210622/)

13-10-2021 – Brédyk 26 te Langweer: verleende vergunning vervangen van het kozijn in de gevel (OV 20210593/)

13-10-2021 – Nipkowweg 11 te Joure: aanvraag vergunning aanpassen van de gevelreclame (OV 20210680)

13-10-2021 – Markant 29 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210664/)

13-10-2021 – Rotstergaast, Bisschopsweg 5: aanvraag vergunning oprichten van een ligboxenstal ter inzage (OV 20200426/5359659)

13-10-2021 – Vierhuisterweg 23 te Rohel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210111)

13-10-2021 – Ige Galamawei 10 te Oudega: verleende vergunning nieuw bouwen van een opslagloods (OV 20210398/)

13-10-2021 – Rottum, Vogelzangweg 2: aanvraag vergunning realiseren van een mestbassin ter inzage (OV 20210414)

13-10-2021 – Seel 34 te Terherne: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op de zomerwoning (OV 20210650/)

13-10-2021 – Produksjewei 13 te Joure: verleende vergunning wijzigen van het gebruik voor een dans-/sportschool en culturele activiteiten (OV 20210565/)

13-10-2021 – hoek Haulstersingel/ Haulsterweg in Ouwsterhaule: verleende standplaatsvergunning (SV 20210023)

13-10-2021 – Sintjohannesga: verleende evenementenvergunning het houden van een mudrun door de landerijen, en gezamenlijke maaltijd en met een feestelijke afsluiti

13-10-2021 – Kempenaerlaan 5 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210674)

13-10-2021 – Bovenkruier 20 te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/S/808): verleende vergunning wijzigen van de eerder verleende vergunning; realiseren van een bedrijfshal. OV 20210641

13-10-2021 – Nabij Roggemole 47 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: OTZ00/D/3165): verleende vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20210514/)

13-10-2021 – Rontgenweg 2 te Joure: verleende vergunning bouwen van een loods (OV 20210671/)

13-10-2021 – Fonteinwei 19 te Oudemirdum: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210675)

13-10-2021 – Ringvaart 5 te Bantega: aanvraag vergunning realiseren van 2 recreatieappartementen binnen de bestaande bebouwing (OV 20210683)

13-10-2021 – Markant 14 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op het bestaande achterdakvlak (OV 20210659/)

13-10-2021 – Wikelerdyk 26 te Balk: verleende vergunning uitbreiden (aanbouw) van de woning (OV 20210562/)

13-10-2021 – Aanwijzingsbesluit jaar- en warenmarkten

11-10-2021 – Besluit tot het instellen van warenmarkten