Bekendmakingen week 42 (2021)

23-10-2021 LEMMER –  Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

22-10-2021 – Overige overheidsinformatie Aanwijzingsbesluit

22-10-2021 – Agenda Petear

21-10-2021 – Subsidieregeling Steunpakket De Fryske Marren voor welzijn en leefstijl in coronatijd

21-10-2021 – Agenda Petear

21-10-2021 – Siemen de Jongstrjitte 5 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210665/)

20-10-2021 – It Kromme Far 83 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1621): verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20210601/)

20-10-2021 – Straatweg 33 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een tijdelijke aula bij de begraafplaats (OV 20210692)

20-10-2021 – Ontwerpbestemmingsplan Rijs – Mientwei 9

20-10-2021 – Lichte 5 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210696)

20-10-2021 – Doniapark 70 te Langweer: verleende vergunning vergroten van de woonkamer/woonkeuken en slaapkamer (OV 20210681/)

20-10-2021 – De Helling 13 te Joure: aanvraag vergunning vervangen van de garage (OV 20210702)

20-10-2021 – Spant 15 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een kapconstructie op bestaand bijgebouw (OV 20210691)

20-10-2021 – Menno van Coehoornweg 12 te Wijckel: aanvraag vergunning kappen van een boom (OV 20210703)

20-10-2021 – Houtvaartweg 39 te Boornzwaag: verleende vergunning wijzigen van de kozijnen en gevels (OV 20210642/)

20-10-2021 – Spant 15 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een kapconstructie op bestaand bijgebouw (OV 20210691/)

20-10-2021 – A. Rampionstrjitte 18 te Bakhuizen: aanvraag vergunning realiseren van een achteropbouw op de verdieping (OV 20210693)

20-10-2021 – Pontdyk 42 te Langweer: aanvraag vergunning vervangen van bestaande beschoeiing, (OV 20210687)

20-10-2021 – Wiidswâl 17 te Oudehaske: aanvraag vergunning verlengen van de kapconstructie en plaatsen van een dakkapel (OV 20210699)

20-10-2021 – Heerenwal 67 te Sloten: aanvraag vergunning verbouwen van de woningen Heerenwal 67 & Bolwerk Zuidzijde 70 (OV 20210540)

20-10-2021 – Parkeerterrein aan de Hendrik Dijkstraleane te Langweer: verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van kaas (SV 20210022)

20-10-2021 – Tsjillânleane 34 te Langweer: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke zorgunit voor dagbesteding (OV 20210667/)

20-10-2021 – De Oergong te Sint Nicolaasga: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van 20 huurappartementen (OV 20200815)

20-10-2021 – Omkromte 8 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een dakopbouw (OV 20210701)

20-10-2021 – Kempenaerlaan 5 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210674/)

20-10-2021 – ’t Wijd 32 te Lemmer: verleende vergunning vernieuwen en aanpassen van de walbeschoeiing (OV 20210631/)

20-10-2021 – Vuurtorenweg 1 A te Lemmer: verleende vergunning vervangen van de overheaddeur voor kunststof pui (OV 20210672/)

20-10-2021 – Elisabethhoeve 3 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van het zwevende vlonder (OV 20210700)

20-10-2021 – Parralelwei te Joure (Kadastrale aanduiding: JRE00/D/4721): aanvraag vergunning realiseren van een landmark nabij het knooppunt Joure (OV 20210697)

20-10-2021 – Jan Schotanuswei 68 te Oudemirdum: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210637/)

20-10-2021 – It Hôf 33 te Goingarijp: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210695)

20-10-2021 – Pelmolensstraat 20 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een nieuwe garage op de erfgrens (OV 20210698)

20-10-2021 – Fonteinwei 19 te Oudemirdum: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210675/)

20-10-2021 – Vierhuisterweg 23 te Rohel: verleende vergunning aanbrengen van een mest- vuilwater opslag (OV 20210608/)

20-10-2021 – De Wieken 12 te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/S/871): aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening (OV 20210689)

20-10-2021 – Schans 29 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning d.m.v. een dakopbouw (OV 20210475)

20-10-2021 – Agenda raadsvergadering