Bekendmakingen week 43 (2021)

30-10-2021 LEMMER –  Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

29/10/2021Opheffing van het adres in Nederland van: H.E. Bruggeman

29/10/2021Regeling vergoeding stembureauleden en tellers gemeente De Fryske Marren

29/10/2021Subsidieregeling Peuterwerk en Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

27/10/2021Bokkewiel 6 te Joure: verleende vergunning tijdelijk verlengen van bestaande wikkelbaan (OV 20210653/)

27/10/2021Kampweg 7 te Rotsterhaule: verleende vergunning verbouwen van het woonhuis (OV 20210478/)

27/10/2021Heerenwal 67 te Sloten: verleende vergunning verbouwen van de woningen Heerenwal 67 & Bolwerk Zuidzijde 70 (OV 20210540/)

27/10/2021Omkromte 14 te Broek ( Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1603): verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20210606/)

27/10/2021Nipkowweg 11 te Joure: verleende vergunning aanpassen van de gevelreclame (OV 20210680/)

27/10/2021Bisschopsweg 5 te Rotstergaast: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210114)

27/10/2021Johannes Nagelhoutlaan 45 te Bakhuizen: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210705)

27/10/2021Wielwei 11 te Doniaga: aanvraag vergunning uitbreiden van de ligboxenstal (OV 20210710)

27/10/2021Hollandiastraat 1 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20210709)

27/10/2021Houtvaartweg 17 te Boornzwaag: verleende vergunning wijzigen van de gevel (OV 20210649/)

27/10/2021Binnenbaardt 1 te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van voorgevelkozijnen op de verdieping (OV 20210704)

27/10/2021Straatweg 33 te Lemmer: verleende vergunning realiseren van een tijdelijke aula bij de begraafplaats (OV 20210692/)

27/10/2021Barkentijn 20 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiden van de woning aan de rechter zijgevel en achterzijde (OV 20210480/)

27/10/2021Johannes Nagelhoutlaan 12 te Bakhuizen: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210708)

27/10/2021Elisabethhoeve 3 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van een uitkragende vlonder (OV 20210700/)

27/10/2021Bovenkruier 36 te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/S/856): verleende vergunning wijzigen van eerder verleende vergunning; realiseren van een bedrijfsloods

27/10/2021Kortestreek 14 te Lemmer: aanvraag vergunning wijzigen van de gevels en intern verbouwen van de brasserie (OV 20210707)

27/10/2021Marwei 124 A te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning gebruiken van de bedrijfswoning voor mogelijkheid tot overnachten/kort verhuur. (OV 20210711)

27/10/2021Oer de Draai 16 te Oudega (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/1785): aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20210277)

26/10/2021Opheffing van het adres in Nederland van: S.D. Kępiński

25/10/2021Ontwerpbestemmingsplan Rijs – Mientwei 9

25/10/2021Regels toepassing artikel 13b Opiumwet De Fryske Marren 2021

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.