Een humane beslissing

29-10-2021 LEMMER – Afgelopen woensdag 27 oktober kwam er weer een lastig punt aan de orde in de gemeenteraad, namelijk het wel of niet open houden van het AZC in Balk als noodopvang. De meerderheid van de raad besloot akkoord te gaan met het voorstel om het AZC in Balk nog 2 jaar open te houden als noodopvang. Een beslissing die wel wat ‘voeten in de aarde’ had.

In juni dit jaar werd er nog door de gemeenteraad besloten, dat na 5 jaar, het AZC dicht moest als opvanglocatie voor vluchtelingen. Voorafgaand aan dit besluit werd er toen ook een draagvlakonderzoek onder de bevolking van Balk gehouden, maar deze uitslag was niet overtuigend. Echter werd er door de gemeenteraad besloten dat het AZC dicht moest. De afgelopen maanden is de situatie in de wereld veranderd en is de vluchtelingenstroom weer toegenomen. Ter Apel is overvol en de situatie van vele vluchtelingen is schrijnend.  Landelijk moeten er voor 1 november, 3000 plekken worden gevonden en meerdere provincies leveren hier hun bijdrage aan, dus wij, in Friesland, kunnen niet achterblijven. Nu wij nog een bestaande locatie hebben, komt deze vraag nu ook hier weer binnen bij onze gemeente.

Woensdagavond bleek dat binnen de gemeenteraad dit een heel lastig punt is. Aan de ene kant ‘afspraak is afspraak’, het besluit dat in juni werd genomen kon dit nog langer in stand worden gehouden? Hier rekenden in ieder geval de inwoners van Balk wel op. Echter is de situatie nu weer veranderd en zijn we door de actuele situatie ingehaald. Nu wordt dus een besluit van nog geen 4 maanden geleden ‘teruggedraaid, met wel de kanttekening dat het nu echt om een noodopvang zou gaan van 2 jaar.

Wederom wordt Balk nu weer opgezadeld met een probleem of zijn zij juist de redders in nood? Er staat daar een AZC, waarin er voldoende faciliteiten zijn voor de vluchtelingen en wat is het alternatief, een opvang in een gymzaal, een oude school, waar ze op veldbedjes moeten slapen, opgepropt op elkaar leven? Ik kan me ook voorstellen dat er inwoners zijn die denken en zeker als je last hebt van de vluchtelingen, het is mijn probleem niet. En eerlijk is eerlijk ik zou er aan de ene kant ook niet om zitten te springen, dat er bijvoorbeeld een AZC in mijn achtertuin zou komen.

Een paar jaar geleden heb ik het verhaal gehoord van een Syrische vluchteling. Hij vertelde dat hij voor veel geld de oversteek had gemaakt, vol afschuwelijke momenten, bang moeten zijn voor zijn leven. Afscheid moeten nemen van familie met pijn in zijn hart, onderweg zag hij mensen overlijden, uitgehongerde kinderen en eenmaal aangekomen in Duitsland, wilde hij niets liever dan naar Nederland. Toen hij hier uiteindelijk aankwam, was hij blij, maar zag hij ook hoe andere vluchtelingen soms zeer onbeschoft werden behandeld. Hij vertelde een verhaal van een vrouw tussen allemaal mannen in een opvangcentra. De vrouw was bang, maar kreeg te horen van, dat ze niet moest zeuren, want ze had het toch immers beter in Nederland en ze was hier toch zelf naar toe gekomen. Ik vond het verschrikkelijk om te horen, want deze mensen hebben hulp nodig.

We zijn natuurlijk allemaal bang voor verhalen zoals uit Ter Apel, dat tegenwoordig wordt geassocieerd met het AZC en niet langer meer wordt gezien als een gezellig dorp. Ook wordt er veel geklaagd over diefstallen en voelen bewoners zich minder veilig en daar zit niemand op te wachten. Maar onbekend, maar ook onbemind, dus de onzekerheid blijft.

Als we kijken naar de humane kant, dan weten we dat deze vluchtelingen al genoeg hebben meegemaakt, moeten zij de dupe worden van regels, van principes van burgers of mogen zij gewoon weer eens mens zijn? Al weet ik dat ik makkelijk praten heb, want ik woon niet in Balk en niet naast het AZC.

Binnen de gemeenteraad  worstelden de partijen ook met dit onderwerp, maar een ding was duidelijk we willen allemaal mensen in nood helpen, maar we moeten ook onze grenzen aangeven. Het is en blijft een lastige afweging.

De portefeuillehouder in onze gemeente (de burgemeester) heeft aangegeven dat in Balk de afspraak is dat 50% van de bewoners van het AZC in Balk, uit gezinnen zal bestaan. Laten we hopen dat dit ook echt gaat gebeuren en we hier van op aan kunnen.

Ik hoop dan ook echt dat we vluchtelingen in Balk krijgen, die een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap en dat wij als inwoners van gemeente de Fryske Marren, deze vluchtelingen kunnen helpen om weer een fijne toekomst op te bouwen. Laten we elkaar helpen en van elkaar leren, op een positieve manier!

Vrouwtje-hak-op-de-tak