Bekendmakingen week 47 (2020)

21-11-2020 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

19/11/2020Mededeling vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020.

19/11/2020Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 18 november 2020

19/11/2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 18 november 2020)

18/11/2020Ontwerpwijzigingsplan Terkaple – Buorren 4

18/11/2020Doniapark 134 te Langweer: aanvraag vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20200651)

18/11/2020Schulpen 1 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning het realiseren van 2 appartementen (OV 20200480/5418629)

18/11/2020Bosruiter 43 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een opbouw op de garage (OV 20200664)

18/11/2020Zuiderveldstraat 2 b te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van 2 vlaggenmasten bij de ingang (OV 20200652)

18/11/2020Heerenwal 47 te Sloten: aanvraag vergunning vervangen van kozijnen en toepassen van dubbelglas (OV 20200639)

18/11/2020Emmakade 10 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van een aanbouw voor lift en trappenhuis (OV 20200646)

18/11/2020It Reidlân 15 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een aanbouw (OV 20200648)

18/11/2020Kyl 27 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een losstaande carport naast het huis (OV 20200658)

18/11/2020Gaasterweg 1 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning bouwen van een werktuigenberging en kalveriglo’s (OV 20200656)

18/11/2020Doraweg 4 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20200644)

18/11/2020Vuurtorenweg 17 A te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een patio als ontspannings- en buiten rookruimte (OV 20200660)

18/11/2020Hoitebuorren 2 te Oudemirdum: aanvraag vergunning plaatsen van een berging (OV 20200663)

18/11/2020Kadijk 8 te Lemmer: aanvraag vergunning herbouwen van het bedrijfspand (OV 20200655)

18/11/2020Jan Schotanuswei 57 te Oudemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200061)

18/11/2020Fokelinus van der Walstr 7 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200630/)

18/11/2020It Hôf 7 te Goingarijp: verleende vergunning het wijzigen van de gevel middels het verplaatsen van de voordeur (OV 20200574/)

18/11/2020Straatweg 52d te Lemmer: verleende drank- en horecavergunning (DH 20200020)

18/11/2020Raadhuisstraat 6 te Balk: verleende vergunning renoveren en opwaarderen van de kozijnen in de voorgevel (OV 20200532/)

18/11/2020Wilhelminastraat 12 te Balk: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200634/)

18/11/2020Boarnsweachsterdyk 3 te Langweer: verleende vergunning vervangen gevlucht en aanbrengen houten damwand en vervangen van de inlaat. (OV 20200376/)

18/11/2020Meer van Eysinga 16 (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/685) Sint Nicolaasga: verleende vergunning bouwen van een recreatiewoning (OV 20200618/)

18/11/2020Urkerstraat 8 te Lemmer: aanvraag vergunning verlengen van bestaande schutting in de steeg tot aan de straat en terug naar achterkant van de woning (O

18/11/2020Meer van Eysinga 24 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning verbouwen van een recreatiewoning (OV 20200564/)

18/11/2020Hollandiastraat 50 te Scharsterbrug: verleende vergunning wijzigen van het bestemmingsplan bedrijf naar wonen (OV 20200603/)

18/11/2020Nabij Bokkewiel 6 te Joure (Kadestrale aanduiding: NEK00/K/992): aanvraag vergunning aanleggen van dammen en duikers voor aansluiting op de openbare w

18/11/2020Ontwerpwijzigingsplan Terkaple – Buorren 4

17/11/2020Inspraak herinrichting Middenweg en Bandsloot in Bantega

17/11/2020Inspraak herinrichting Middenweg en Bandsloot in Bantega

16/11/2020Agenda raadsvergadering

16/11/2020Agenda Petear

16/11/2020Provincie Flevoland – verkeersbesluit – intrekken van geslotenverklaringen (totaalmassa en aslast) en het opheffen van een verlaging van de maximumsnelheid – N712 Gemaalweg ter hoogte van de Friese Sluis

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.