Bekendmakingen week 49 (2020)

05-12-2020 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

04/12/2020Vastgesteld wijzigingsplan Joure – Geert Knolweg 52, gemeente De Fryske Marren.

04/12/2020Mededeling Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020 en Intrekking Aanwijzingsbesluit toezichthouders van 26 maart 2020.

04/12/2020Opheffing van het adres in Nederland van: G.J.W. Valk

04/12/2020Vastgesteld wijzigingsplan Joure – Geert Knolweg 52, gemeente De Fryske Marren.

04/12/2020Gemeente De Fryske Marren Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

04/12/2020Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering

03/12/2020Minne Jeltesstrjitte 8 te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een antennemast (OV 20200544)

02/12/2020Bestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3

02/12/2020Sondelerleane 3 in Sondel: aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en het bouwen van een schuur (OV 20190142/4253501)

02/12/2020Jan Schotanuswei 22 te Oudemirdum: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20200690)

02/12/2020Plústerdyk 7a te Broek: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200626)

02/12/2020Mardyk 21 te Elahuizen: aanvraag vergunning verbeteren van de fundering (OV 20200688)

02/12/2020Bestemmingsplan Scharsterbrug – Scharren 19 (ongewijzigd vastgesteld)

02/12/2020Koestraat 27 te Sloten: aanvraag vergunning plaatsen van een installatie voor telecommunicatie (OV 20200691)

02/12/2020Harmen Jans Groenstraat 1 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning oprichten van een bijgebouw (OV 20200685)

02/12/2020Fjildwei 23 te Akmarijp: aanvraag vergunning bouwen van een werktuigloods (OV 20200686)

02/12/2020Linebeamleane 11 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200067)

02/12/2020Schoterdijk te Bantega; verleende ontheffing voor het verbranden van rietsluik voor het seizoen 2020/2021 ( PR20200019)

02/12/2020De Dolten 4 te Oudehaske: verleende vergunning plaatsen van een luchtwasser (OV 20200190/)

02/12/2020Fang 4 te Rottum: verleende vergunning vervangen en vergroten van de bestaande dakkapel (OV 20200587/)

02/12/2020Lemmerweg 13 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning wijzigen van de voorgevel (OV 20200636/)

02/12/2020Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van een sluis tussen de gebouwen (OV 20200576/)

02/12/2020Kerkstraat 58 te Oudemirdum: verleende vergunning uitbreiden van de woning door een bijgebouw (OV 20200604/)

02/12/2020Bosruiter 132 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel en het veranderen van de hoofddraagconstructie (OV 20200629/)

02/12/2020Meer van Eysinga te Sint Nicolaaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/685): verleende vergunning bouwen van 3 recreatiewoningen (OV 20200669/)

02/12/2020Broek Zuid, It Kromme Far 69 te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1614): verleende vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20200633/)

02/12/2020Ulohôf 30 te Joure (tegenover Blaauwhoflaan): verleende vergunning realiseren van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen (OV 20200598/)

02/12/2020Sietze Hepkemalaan 20 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van lichtopeningen (OV 20200624/)

02/12/2020Nabij de Wieken 13 te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/S/863): aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20200693)

02/12/2020Bestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3

02/12/2020Rijksweg 2 te Haskerhorne; verleende vergunning voor het realiseren van een overkapping met snellaadstation voor elektrische voertuigen (OV 20200054/4928617)

02/12/2020Sondelerleane 3 in Sondel: aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en het bouwen van een schuur (OV 20190142/4253501)

02/12/2020Bestemmingsplan Scharsterbrug – Scharren 19 (ongewijzigd vastgesteld)

01/12/2020Vooraankondiging bestemmingsplan Oudega – Uitbreiding herziening en kennisgeving coördinatiebesluit Wro

01/12/2020Vooraankondiging bestemmingsplan Oudega – Uitbreiding herziening en kennisgeving coördinatiebesluit Wro

30/11/2020Collegebesluit naamgeving te Oudega

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.