Langweer eindbestemming van slib

05-12-2020 JOURE – De Provincie heeft opdracht gegeven om de vaarweg tussen het Princes Margrietkanaal en jachthaven De Welle uit te baggeren. Dit om de diepgang te garanderen en zo de beroepsvaart mogelijk te houden. Ongeveer 70 procent 60.000 kubieke meter slib zal worden overgebracht naar de Provinciale opslag bij Langweer.

Het slib kan nadat het is ingedroogd worden ingezet bij de aanleg van bijvoorbeeld kades of andere doeleinden. De werkzaamheden zullen aanhouden tot halverwege april.