Bekendmakingen week 49 (2021)

10-12-2021 LEMMER –  Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

10-12-2021 – Aanwijsbesluit gemeentelijk toezichthouders

10-12-2021 – Agenda Petear

10-12-2021 – Bisschopsweg 5 te Rotstergaast: verleende vergunning oprichten van een ligboxenstal (OV 20200426/OLO-5359659})

10-12-2021 – Ontwerpbestemmingsplan Wijckel – Iwert 19

09-12-2021 – Jelle-paad 7 te Terherne: verleende vergunning plaatsen van een vloeistofdicht kraanvak met afvoerput en scheidingsreservoir, en plaatsen van een kolo

08-12-2021 – Opheffing van het adres in Nederland van: E. Estref

08-12-2021 – Eigen Haard 34 te Balk: aanvraag vergunning bouwen van een opslagloods (OV 20210800)

08-12-2021 – Oenemawei 28 te Terkaple: aanvraag vergunning knotten van een monumentale wilg (OV 20210799)

08-12-2021 – Sewei 3 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een geluidsscherm en een warmtepomp + buffervat (OV 20210783)

08-12-2021 – Jachthavendyk 9 te Balk: verleende vergunning nieuw bouwen van een bedrijfswoning (OV 20210655/)

08-12-2021 – De Rijlst 36 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210810)

08-12-2021 – It String 11 te Goingarijp: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210131)

08-12-2021 – It Súd 28 Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1592): verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20210417/)

08-12-2021 – Kadijk 8 0001 te Lemmer: verleende vergunning gebruiken van een unit waar een cateringbedrijf wordt gevestigd. (OV 20210736/)

08-12-2021 – Lytse Buorren 25 te Idskenhuizen: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210780/)

08-12-2021 – Eigen Haard 34 te Balk: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210129)

08-12-2021 – Opheffing van het adres in Nederland van: R.K. Redzheb

08-12-2021 – Lange Hoek te Elahuizen (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/97): aanvraag vergunning vernieuwen van het strand en vernieuwen trailerhelling (OV 20210802)

08-12-2021 – Midstraat 87 en 89 te Joure: aanvraag vergunning koppelen van de winkelpanden middels het maken van constructieve poorten en een overkapping van de st

08-12-2021 – De Achte 1 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een veranda (OV 20210815)

08-12-2021 – Siemen de Jongstrjitte 4 te Balk: aanvraag vergunning aanbrengen van een luifel en nieuwe entreedeuren (OV 20210796)

08-12-2021 – Instellen geslotenverklaring vrachtauto’s Slachtedyk te Joure

08-12-2021 – Transportwei 10 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de loods (OV 20210718/)

08-12-2021 – Boarnsweachsterdyk 2 te Boornzwaag: aanvraag vergunning realiseren van een werktuigenberging en aanleggen van een rijbak (OV 20210807)

08-12-2021 – Wikelerdyk 14 te Balk: aanvraag vergunning verlengen van de eerder aangevraagde en verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van units voor tijd

08-12-2021 – Jeen Hornstraweg 18 te Wijckel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210130)

08-12-2021 – Gaestdyk 51 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning verbouwen van de woning en aangesloten schuur (OV 20210797)

08-12-2021 – Buitenbaardt 29 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de bijgebouwen (OV 20210806)

08-12-2021 – Heerenweg 2 a te Ouwsterhaule: aanvraag vergunning slopen van bestaande schuur en realiseren van een nieuwe wagenberging (OV 20210792)

08-12-2021 – Buorren 49 te Langweer: verleende vergunning uitbreiden van de bestaande carport (OV 20210715/)

08-12-2021 – Opheffing van het adres in Nederland van: S. O. Fikretov

08-12-2021 – Verkeersmaatregelen in verband met de waarborg van de openbare orde en veiligheid tijdens de jaarwisseling

07-12-2021 – Agenda raadsvergadering