Bekendmakingen week 50 (2021)

17-12-2021 LEMMER –  Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

17-12-2021 – Niet vaststellen Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Balk – Recreatiewoningen Lutsmond Noord

17-12-2021 – Roggemole 55 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning oprichten van een bedrijfverzamelgebouw (OV 20210047)

15-12-2021 – A. Rampionstrjitte 18 te Bakhuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een achteropbouw op de verdieping (OV 20210693)

15-12-2021 – Elderskar 1 t/m 7 en 2 t/m 24 te Elahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verwijderen van bestaande opstanden (OV 20210740)

15-12-2021 – Tramweg 16 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210133)

15-12-2021 – It Súd 38 te Broek: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210132)

15-12-2021 – Scharsterlaan 45 te Boornzwaag: verleende vergunning uitbreiden van het onder kelderde oppervlakte van 17 m2 naar een volledig onder kelderde woning (

15-12-2021 – Kade 7 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van 12 woningen (OV 20210817)

15-12-2021 – It Súd 26 te Broek: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20210564)

15-12-2021 – Sewei 3 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210134)

15-12-2021 – It Kromme Far 77 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1618): aanvraag vergunning realiseren van een nieuwe woning (OV 20210818)

15-12-2021 – De Slûs 1 te Joure: aanvraag vergunning vergroten van de dakkapel (OV 20210822)

15-12-2021 – Omkromte 8 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een dakopbouw (OV 20210701)

15-12-2021 – Molensteen 7 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning voor het gewijzigd uitvoeren van de op 14 januari 2021 onder nummer OV 20200125 verleende vergu

15-12-2021 – Schans 29 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiden van de woning d.m.v. een dakopbouw (OV 20210475/)

15-12-2021 – Parralelwei te Joure (Kadastrale aanduiding: JRE00/D/4721): verleende vergunning realiseren van een landmark nabij het knooppunt Joure (OV 20210697/)

15-12-2021 – Flevostraat 33 te Lemmer: aanvraag vergunning vergroten van de woning (OV 20210574)

15-12-2021 – Celsiusweg 14 te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/N/396): aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfspand met woongedeelte (OV 20210803)

15-12-2021 – Wiidswâl 17 te Oudehaske: aanvraag vergunning vergoten van de kapconstructie van het bijgebouw (OV 20210825)

15-12-2021 – Wielenlaan 38 te Boornzwaag: aanvraag vergunning uitbreiden van de vakantiewoning (OV 20210764)

15-12-2021 – Oasingaleane 33 te Langweer: aanvraag vergunning plaatsen van een kapconstructie op het bestaande bijgebouw (OV 20210819)

15-12-2021 – Boarnsweachsterdyk 15 0001 te Boornzwaag: aanvraag vergunning verbouwen van de boerderij (OV 20210091)

15-12-2021 – Lytse Jerden 1 te Sloten: verleende vergunning wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel (OV 20210788/)

15-12-2021 – Aanwijsbesluit gemeentelijk toezichthouders

10-12-2021 – Agenda Petear

10-12-2021 – Bisschopsweg 5 te Rotstergaast: verleende vergunning oprichten van een ligboxenstal (OV 20200426/OLO-5359659})