Bekendmakingen week 51 (2021)

27-12-2021 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

24/12/2021Algemene Plaatselijke Verordening De Fryske Marren

24/12/2021Agenda raadsvergadering

23/12/2021Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente De Fryske Marren 2022

23/12/2021Bestemmingsplan Echtenerbrug – Koopmanweg 10

22/12/2021Tolhûswei 12 a te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een bijgebouw naast Penningamolen (OV 20210826)

22/12/2021it Súd 44 te Broek (Kadastrale aanduiding: JRE00/A/1584): aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20210845)

22/12/2021Koepeinse 7 te Bantega (Kadastrale aanduiding: OTZ00/M/534): verleende vergunning bouwen van een nieuwbouw woning (OV 20210548/)

22/12/2021Swettepoelsterdyk 3 te Broek: aanvraag vergunning uitbreiden van de melkveehouderij (OV 20210836)

22/12/2021Gaestdyk 60 a te Tjerkgaast: verleende vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20210636/)

22/12/2021De Slûs 1 te Joure: verleende vergunning vergroten van de dakkapel (OV 20210822/)

22/12/2021Lemmer, Industrieweg 7: verleende vergunning wijzigen van bedrijfstijden en opslag van gevaarlijke stoffen (OV 20200612/5553003)

22/12/2021van Swinderenstraat 42 te Balk: aanvraag vergunning realiseren van een werkplaats voor onderhoud motorfietsen (OV 20210821)

22/12/2021Bokkewiel 6 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van eerder verleende vergunning uitbreiding Fibremax (OV 20210834)

22/12/2021Groenhof 44 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210837)

22/12/2021Nieuwedijk 2, 2A, 4 en 4A te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van de winkel tot 4 geschakelde grondgebonden woningen (OV 20210282)

22/12/2021Wibrandus van Haschastr 2 te Oudehaske: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210399)

22/12/2021Scharrewiel 2 te Joure: aanvraag vergunning nieuw te bouwen bedrijfshal met opslagterrein (OV 20210603)

22/12/2021Midstraat 114 a te Joure: aanvraag vergunning splitsen van één appartement naar twee appartementen (OV 20210843)

22/12/2021Kruisstraat 26 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakopbouw (Betreft legalisering) (OV 20210832)

22/12/2021It Kromme Far 77 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1618): verleende vergunning realiseren van een nieuwe woning (OV 20210818/)

22/12/2021Kortestreek 14 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van de gevels en intern verbouwen van de brasserie (OV 20210707)

22/12/2021Wikelerdyk 9 A te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/387): aanvraag vergunning realiseren van een tijdelijk asielzoekerscentrum voor de duur van twe

22/12/2021Wiidswâl 12 te Oudehaske: verleende vergunning plaatsen van een kajuit (OV 20210720/)

22/12/2021Zuiderzeestraat 36 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210135)

22/12/2021Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

22/12/2021Buorren 67 te Elahuizen: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210756)

22/12/2021Jachthavendyk 9 te Balk: aanvraag vergunning wijzigen van het gebruik van dienstwoning naar woning (OV 20210838)

22/12/2021Buitenbaardt 29 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiden van de bijgebouwen (OV 20210806/)

22/12/2021Binnendyk 83 te Rottum: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20210830)

22/12/2021Meenscharweg 37 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning verlengen van de bestaande stal (OV 20210835)

22/12/2021De Stelle 31 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20210840)

22/12/2021Röntgenweg 10 te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/N/410): aanvraag vergunning realiseren van een nieuw bedrijfspand (OV 20210844)

22/12/2021Sewei 3 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210134)

21/12/2021Haskerhorne, Kerkpad 12 (verlate publicatie): verleende vergunning realisatie tweetalgastenverblijven (legalisatie) (OV 20210474/6168627)

20/12/2021Rottum, Vogelzangweg 2: verleende vergunning ambtshalve wijziging milieuvoorschriften voor een mestbassin (OV 20210414)

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.