Bekendmakingen week 52 (2020) en 1 (2021)

04-01-2021 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

23-12-2020 – Ipestrjitte te Lemmer (Kadestrale aanduiding: OTZ00/D/3153): aanvraag vergunning bouwen van een dubbele woning (OV 20200774)

23-12-2020 – Raadhuisstraat 42 te Balk: aanvraag vergunning brandveilig in gebruik nemen van de pastorie (OV 20200772)

23-12-2020 – Groenpootruiter 61 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200080)

23-12-2020 – Langwarderdyk 16 0061 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van een vakantiewoning (OV 20200753)

23-12-2020 – Urkerstraat 8 te Lemmer: verleende vergunning verlengen van bestaande schutting in de steeg tot aan de straat en terug naar achterkant van de woning (

23-12-2020 – Verordening liggelden afbouwsteiger Sluisweg 2021

23-12-2020 – Nabij De Swan 21 te Joure (kavel HV-118 en HV-119): aanvraag vergunning bouwen van een geschakelde woning (OV 20200755)

23-12-2020 – Taanderij te Lemmer (Kadestrale aanduiding: OTZ00/D/3096): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20200748)

23-12-2020 – Schulpen 1 te Lemmer: verleende vergunning realiseren van 2 appartementen en aanpassen van de gevel op de verdieping (OV 20200480/)

23-12-2020 – Langestreek 47 te Lemmer: aanvraag vergunning herbouwen van de bestaande woning (OV 20200522)

23-12-2020 – Nabij Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum (Kadestrale aanduiding: BAL00/L/2113): aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20200769)

23-12-2020 – Oude Postweg 22 A te Rottum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning het verbreden van de hoofdwatergangen (OV 20200627/5525175 )

23-12-2020 – Verordening veergelden 2021

23-12-2020 – Verordening havengelden 2021

23-12-2020 – van Swinderenstraat 13 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van handelsreclame (OV 20200770)

23-12-2020 – Wielenlaan 44 te Boornzwaag: aanvraag vergunning verbouwen en uitbreiden van een vakantiewoning (OV 20200775)

23-12-2020 – Langebaan 10 te Bakhuizen: aanvraag vergunning realiseren van een 2 onder 1 kap woning (OV 20200761)

23-12-2020 – Verordening reinigingsrechten 2021

23-12-2020 – Scharren 19 b te Scharsterbrug: aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfswoning en berging (OV 20200776)

23-12-2020 – Verordening brug- en sluisgelden 2021

23-12-2020 – Ontwerpwijzigingsplan Hollandiastraat 1 -Scharsterbrug

23-12-2020 – Master Bodestrjitte 3 te Nijemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20200668)

23-12-2020 – Verordening toeristenbelasting 2021

23-12-2020 – Nabij Noardwâl 41 te Balk: aanvraag vergunning bouwen van twee-onder-één-kap woningen (OV 20200760)

23-12-2020 – Jetze Veldstraweg 87 te Ouwster-Nijega: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200780)

23-12-2020 – Nabij Brandemeer te Lemmer (Kadestrale aanduiding: OTZ00/H/20): verleende vergunning aanbrengen van gecertificeerde grond (OV 20200720/)

23-12-2020 – Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021.

23-12-2020 – Ontwerpwijzigingsplan Hollandiastraat 1 -Scharsterbrug

23-12-2020 – Oude Postweg 22 A te Rottum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbreden van de hoofdwatergangen (OV 20200627)

23-12-2020 – Pasveer 3 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van het onderstation (OV 20200751)

23-12-2020 – Koaiwei 3 te Bakhuizen: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning en nieuwbouw stalling/berging (OV 20200763)

23-12-2020 – Grevenweg 3 a te Vegelinsoord: aanvraag vergunning uitbreiden van de kleedruimtes (OV 20200767)

23-12-2020 – Meenscharweg tussen Joure en Vegelingsoord (Kadestrale aanduiding: JRE00/D/38): aanvraag vergunning renoveren en uitbreiden van de brug (OV 20200756)

23-12-2020 – Lange Ekers 12 te Oudehaske: aanvraag vergunning plaatsen van 2 dakkapellen (OV 20200747)

23-12-2020 – Industrieterrein Slotmolen te St.Nicolaasga ( Kad. aanduiding: LWR02/S/871): aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfsloods (OV 20200764)

23-12-2020 – Oer de Feart 8 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning en realiseren van een bijkeuken (OV 20200778)

23-12-2020 – Verordening rioolheffing 2021

23-12-2020 – Boarnsweachsterdyk 15 0001 te Boornzwaag: verleende vergunning plaatsen van dakkapellen en gevelbekleding (OV 20200708/)

23-12-2020 – Plústerdyk 7a te Broek: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200626/)

23-12-2020 – Verordening watertoeristenbelasting 2021

23-12-2020 – Wytlânspaed 4 te Bakhuizen: verleende vergunning vernieuwen van de bovenbouw van de loods (OV 20200701/)

23-12-2020 – Hoitebuorren 11 te Oudemirdum: verleende vergunning uitbreiden jongveestal (OV 20200550/)

23-12-2020 – Noardwâl 41 te Balk: aanvraag vergunning realiseren van 5 vrijstaande woningen (OV 20200762)

23-12-2020 – Verordening precariorechten 2021

23-12-2020 – Jan Schotanuswei 22 te Oudemirdum: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20200690/)

23-12-2020 – Doniapark 46 te Langweer: aanvraag vergunning plaatsen van een houten tuinschuur (OV 20200765)

23-12-2020 – Röntgenweg 8 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van buitenreclame op de zuidoostgevel (OV 20200692)

23-12-2020 – Verordening lijkbezorgingsrechten 2021

23-12-2020 – De Burde 9 te Bakhuizen: aanvraag vergunning verbouwen van het kantoordeel (OV 20200757)

23-12-2020 – Verordening marktgelden 2021

23-12-2020 – Wredehof 42 te Rohel: verleende vergunning realiseren van een nieuwe schuur (OV 20200735/)

23-12-2020 – Verlaet 2-4: verleende standplaatsvergunning (SV 20200031)

23-12-2020 – Verordening leges 2021

23-12-2020 – Muontserak 1 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning verhuren van bestaand bijgebouw voor B&B (OV 20200773)

23-12-2020 – Zuiderzeestraat e.o. te Lemmer: aanvraag vergunning herbouwen van 39 woningen (zuiderzeestraat fase 2) (OV 20200602)

23-12-2020 – Broek Zuid te Joure (Kadestrale aanduiding: LWR02/L/1626): aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20200771)

23-12-2020 – Murnserdyk 15 te Mirns: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel en vervangen van kozijnen (OV 20200746)

23-12-2020 – Nabij Oer de Draai 6 te Oudega (Kadestrale aanduiding: BAL00/O/1785): aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200779)

23-12-2020 – Verordening precariobelasting 2021

23-12-2020 – It Kromme Far Kavel 91 Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1625): verleende vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20200607/)

23-12-2020 – Terhernsterdyk 4 te Terherne: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning, en het isoleren van gevels en het dak (OV 20200783)

23-12-2020 – Scharren 19 a te Scharsterbrug: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200082)

23-12-2020 – Verordening forensenbelasting 2021

23-12-2020 – Controleprotocol jaarrekening

24-12-2020 – Ige Galamawei 14 A te Oudega: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning ter inzage (OV 20200008)

24-12-2020 – Openingstijden en dienstverlening rondom de feestdagen

24-12-2020 – Verordening afvalstoffenheffing 2021

28-12-2020 – Beleidsregels gemeentelijke belastingen gemeente De Fryske Marren

28-12-2020 – Inzage UAV en NEN normen

28-12-2020 – Opheffing van het adres in Nederland van: A. Al Kalaf

28-12-2020 – Ige Galamawei 14 A te Oudega: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning ter inzage (OV 20200008)

30-12-2020 – It Kromme Far 85 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200784)

30-12-2020 – Zuiderveldstraat 2 b te Joure: verleende vergunning plaatsen van 2 vlaggenmasten bij de ingang (OV 20200652/)

30-12-2020 – It Kromme Far 79 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200786)

30-12-2020 – Nabij Noardwâl 41 te Balk: aanvraag vergunning bouwen van 16 twee-onder-één-kapwoningen (OV 20200794)

30-12-2020 – Sluisdijk 25 te Joure: aanvraag vergunning revatiliseren van de school (OV 20200619)

30-12-2020 – Emmakade 10 te Lemmer: verleende vergunning bouwen van een aanbouw voor lift en trappenhuis (OV 20200646/)

30-12-2020 – Schoterweg 32 te Rotstergaast: aanvraag vergunning bouwen van een werktuigenberging/werkplaats (OV 20200793)

30-12-2020 – Sluisdijk 25 te Joure: aanvraag vergunning revitalisatie van de school (OV 20200802)

30-12-2020 – Schoterweg 32 te Rotstergaast: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20200084)

30-12-2020 – de Wilster te Joure (Kadastrale aanduiding: JRE00/D/4735): aanvraag vergunning bouwen van een geschakelde woning (OV 20200792)

30-12-2020 – It Kromme Far 71 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200788)

30-12-2020 – Sinnebuorren 28 te Joure: aanvraag vergunning verbouwen van het winkelpand (OV 20200800)

30-12-2020 – De Kampen 32 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een houten schuur (OV 20200804)

30-12-2020 – It Kromme Far 83 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200787)

30-12-2020 – Industrieweg 7 te Lemmer: aanvraag vergunning aanbrengen van nieuwe reclame-uiting op twee zijden van de gevels (OV 20200797)

30-12-2020 – Midstraat 106 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de bestemming (OV 20200798)

30-12-2020 – It Kromme Far 89 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200785)

30-12-2020 – Nabij Troelstrawei te Teroele (Kadastrale aanduiding: LWR02/P/259): aanvraag vergunning vervangen van de opbouw op bestaande woonboot (OV 20200791)

30-12-2020 – It Kromme Far 87 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200789)

30-12-2020 – Boekebeamstrjitte te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/0): aanvraag vergunning bouwen van een 2^1 kap woning (OV 20200796)

30-12-2020 – Industrieweg 7 te Lemmer: aanvraag vergunning wijzigen van bedrijfstijden en opslag van gevaarlijke stoffen (OV 20200612)

30-12-2020 – Dubbelstraat 11 te Balk: aanvraag vergunning bouwen van 25 appartementen (OV 20200790)

30-12-2020 – Vuurtorenweg 18 A te Lemmer: aanvraag vergunning aanleggen van een drijfsteiger (OV 20200795)

30-12-2020 – Agenda raadsvergadering

31-12-2020 – Boekbeamstrjitte 25 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200594)

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.