Bekendmakingen week 7 (2021)

20-02-2021 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

19/02/2021Agenda raadsvergadering

19/02/2021Agenda raadsvergadering

17/02/2021Middenweg 6 te Vegelinsoord: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210017)

17/02/2021Balk, Nabij Noardwâl 41: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 16 twee-onder-één-kapwoningen (OV 20200794/5674069 )

17/02/2021Marwei 124 A te Delfstrahuizen: verleende vergunning bouwen van 2x sleufsilo voor ruwvoeropslag (OV 20210021/)

17/02/2021De Stelle 22 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20200768)

17/02/2021Oude Postweg 22 a te Rottum: verleende vergunning verbreden van de hoofdwatergangen (OV 20200627/)

17/02/2021Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Buitengaats (Actualisatie), gemeente De Fryske Marren, ter inzage

17/02/2021Bakhuizen, Koaiwei 3: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200763/5672839 )

17/02/2021Grutto 1 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een dakkapel (OV 20210107)

17/02/2021Straatweg 21 te Eesterga: aanvraag vergunning stucen van de buitengevel (OV 20210108)

17/02/2021Fonteinwei 12 1 te Oudemirdum: verleende vergunning bouwen van een 7-tal bergingen bij de bestaande recreatiewoningen (OV 20210031/)

17/02/2021Loswal Haverkamp Sloten: verleende standplaatsvergunning (SV 20210005)

17/02/2021de Wilster te Joure (Kadestrale aanduiding: JRE00/D/0): aanvraag vergunning realiseren van een woning (OV 20210112)

17/02/2021Kastanjeleane 10 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210105)

17/02/2021Lemmer, Ipestrjitte 18: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20200742/5663381 )

17/02/2021Kerkstraat 1 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning wijzigen van de gevel (OV 20210054/)

17/02/2021Houtvaartweg 77 te Boornzwaag (Perceel 243/244): verleende vergunning (OV 20210056/)

17/02/2021Oudemirdum, nabij De Bûterkamp 1: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een wegbewijzeringbord (OV 20200805/5704247 )

17/02/2021Buorren 54 te Langweer: aanvraag vergunning isoleren van het dak (OV 20210106)

17/02/2021de Wilster te Joure (Kadestrale aanduiding: JRE00/D/0): aanvraag vergunning realiseren van een woning (OV 20210113)

17/02/2021Rotstergaast, Schoterweg 32: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een werktuigenberging (OV 20200793/5692889 )

17/02/2021Industrieterrein Slotmolen te St.Nicolaasga ( Kad. aanduiding: LWR02/S/871): verleende vergunning realiseren van een bedrijfsloods (OV 20200764/)

17/02/2021Gaestdyk 23 te Tjerkgaast: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210018)

17/02/2021Barte 17 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een tuinhuis (OV 20210109)

17/02/2021Balk, Raadhuisstraat 42: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning opzetten kinderdagverblijf (OV 20200659/5595255)

17/02/2021It Hôf 9999 te Goingarijp: aanvraag vergunning realiseren van een sanitair gebouw (OV 20210111)

17/02/2021De Ulekamp 141 te Joure: verleende vergunning veranderen van de kozijnen (OV 20210088/)

17/02/2021Meer van Eysinga te Sint Nicolaasga (Kadestrale aanduiding: LWR02/O/685): verleende vergunning bouwen van 3 recreatiewoningen (OV 20210013/)

17/02/2021De Wilster 18 en 20 Joure: verleende vergunning bouwen van een geschakelde woning (OV 20200755/)

17/02/2021De Bûterkamp 1 te Oudemirdum: aanvraag vergunning plaatsen van een mestsilo (legalisatie) ter inzage (OV 20190181/4353961)

17/02/2021Wielenlaan 95 te Boornzwaag: aanvraag vergunning uitbreiden van een recreatiewoning (OV 20210114)

17/02/2021Jasker 3 te Oudehaske: verleende vergunning aanpassen van de entree (OV 20210099/)

17/02/2021It Kromme Far 93 Broek (Kadestrale aanduiding: LWR02/L/1626): verleende vergunning bouwen van een vrijstaande woning en een schiphuis (OV 20200771/)

17/02/2021De Bûterkamp 1 te Oudemirdum: aanvraag vergunning plaatsen van een mestsilo (legalisatie) ter inzage (OV 20190181/4353961)

17/02/2021Lemmer, Boekebeamstrjitte 30: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20200709/5641413 )

17/02/2021Balk, Nabij Noardwâl 41: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 6 twee-onder-één kap woningen (OV 20200760/5661829 )

17/02/2021Balk, Nabij Noardwâl 41: verlenging beslistermijn aanvraag realiseren van 5 vrijstaande woningen (OV 20200762/5679771 )

17/02/2021Boekebeamstrjitte 1 te Lemmer: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20200567/)

17/02/2021Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Buitengaats (Actualisatie), gemeente De Fryske Marren, ter inzage

17/02/2021Wielenlaan 44 te Boornzwaag: verleende vergunning verbouwen en uitbreiden van een vakantiewoning (OV 20200775/)

17/02/2021Doniapark 46 te Langweer: verleende vergunning plaatsen van een houten tuinschuur LEGALISATIE (OV 20200765/)

17/02/2021Balk, Dubbelstraat 11: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 25 appartementen (OV 20200790/5687185)

16/02/2021Nota Reserves & Voorzieningen 2021

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.