Bekendmakingen week 8 (2021)

20-02-2021 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

26-02-2021 – Strjitwei 6 te Tjerkgaast: Geweigerde vergunning plaatsen van een tijdelijke T-Mobile zendmast (OV 20210032/5739775)

26-02-2021 – Midstraat 106 te Joure beschikking maatwerkvoorschriften Maatwerkvoorschrift (MW 20210001)

24-02-2021 Herenweg 76 te Oosterzee: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210125)

24-02-2021 – Marconiweg 4 a te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een extra toegangsdeur (OV 20210129)

24-02-2021 – Scharren 19 b te Scharsterbrug: verleende vergunning bouwen van een bedrijfswoning en berging (OV 20200776/)

24-02-2021 – Poeldyk 6 te Elahuizen (Kadestrale aanduiding: BAL00/O/1760): aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20210127)

24-02-2021 – Meenscharweg 37 te Vegelingsoord: m.e.r.-beoordelingsbeslissing t.b.v. besluit op aanvraag omgevingsvergunning (MR 20200004)

24-02-2021 – Barte 17 te Joure: verleende vergunning realiseren van een tuinhuis (OV 20210109/)

24-02-2021 – Herenweg 80 te Oosterzee: aanvraag vergunning plaatsen van een pergola (OV 20210131)

24-02-2021 – Jan Schotanuswei 57 te Oudemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210020)

24-02-2021 – Houtvaartweg 77 0057 te Boornzwaag: verleende vergunning plaatsen van een berging (OV 20200809/)

24-02-2021 – It Kromme Far 69 te Joure (Kadestrale aanduiding: LWR02/L/1614): aanvraag vergunning wijzigen van de verleende vergunning voor nieuw te bouwen woning

24-02-2021 – Buorren 22 te Terherne: aanvraag vergunning herbouwen van de bestaande schuur (OV 20210121)

24-02-2021 – Wijzigingsplan Hollandiastraat 1 -Scharsterbrug

24-02-2021 – Ige Galamawei 12 A te Oudega: verleende vergunning oprichten van een vrijstaande woning (OV 20200008/)

24-02-2021 – Verordening afvalstoffenheffing 2021

24-02-2021 – Wegenverkeerswet 1994 – –

24-02-2021 – De Stelle 22 te Joure: verleende vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20200768/)

24-02-2021 – Aldewei 1 te Oudega: verleende vergunning vergroten van de sorteer/ontvangstloods (OV 20210007/)

24-02-2021 – Louwer om’e tún 4 te Terherne: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200807/)

24-02-2021 – Louwer om’e tún 16 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel en veranderen dakbedekking (OV 20210126)

24-02-2021 – Markant 89 te Balk: aanvraag vergunning realiseren van een dakkapel op recreatiewoning (OV 20210130)

24-02-2021 – Instellen parkeerverbod linkerzijde Bouwen te Sint Nicolaasga

24-02-2021 – Sluisdijk 25 te Joure: verleende vergunning revatiliseren van de school (OV 20200619/)

24-02-2021 – Bokkewiel 6 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de gevel (OV 20210123)

24-02-2021 – Heerenhoogweg 44 te Wijckel: verleende vergunning realiseren van een Bed en Breakfast (OV 20210098/)

24-02-2021 – Meenscharweg 37 te Vegelingsoord: m.e.r.-beoordelingsbeslissing t.b.v. besluit op aanvraag omgevingsvergunning (MR 20200004)

24-02-2021 – Marderleane 1 a te Rijs: aanvraag vergunning intern verbouwen van bestaande logies accommodatie (OV 20210119)

24-02-2021 – Pasveer 3 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210019)

24-02-2021 – Wijzigingsplan Hollandiastraat 1 -Scharsterbrug

24-02-2021 – Schoteruiterdijken 3 te Bantega: aanvraag vergunning herbouwen van de schuur (OV 20210122)

24-02-2021 – Jentjemeer 6 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfspand (OV 20200812)

24-02-2021 – Scheen 90 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210006)

24-02-2021 – Jan Schotanuswei 57 te Oudemirdum: aanvraag vergunning deels omschakelen van melk- en kalfkoeien naar geiten (OV 20210120)

24-02-2021 – Beleidsregels schulddienstverlening gemeente De Fryske Marren 2021

23-02-2021 – Regeling meerkosten door Corona voor zorgaanbieders De Fryske Marren 2020 – 2021

23-02-2021 – Agenda raadsvergadering

19-02-2021 – Agenda raadsvergadering