TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

27-02-2021 LEMMER – De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke (woon)kosten. Deze tegemoetkoming is voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval, waardoor ze noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit hun inkomen. Om deze huishoudens tijdelijk te ondersteunen is er de TONK. De regeling geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Wanneer kunt u de TONK aanvragen?
Naar verwachting zijn de voorwaarden waaronder u de TONK aan kunt vragen half maart bekend. Vanaf dat moment kunt u de tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen. Houd daarvoor de website van defryskemarren.nl in de gaten. Zodra het mogelijk is, vindt u hier het aanvraagformulier. U kunt de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 bij de gemeente aanvragen.

Meer informatie
Voor algemene informatie over de TONK verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl. Omdat er nog veel onduidelijk is over de TONK, kunnen we op dit moment niet op al uw vragen antwoord geven. Wij verwachten u na half maart verder te kunnen informeren. U vindt dan alle informatie over de TONK op www.defryskemarren.nl.