Toenemende problemen met virusbesmettingen in pootaardappelen

28-02-2021 LEMMER – Problemen met virusbesmettingen in de teelt van pootaardappelen blijken toe te nemen. Onderzoekers hebben de indruk dat er een aantal factoren zijn die zorgen voor een toename in de virusdruk. Er zijn nieuwe (PVY) virusstammen, waarvan de symptomen is het veld moeilijker herkenbaar lijken. Daardoor worden geïnfecteerde planten met de selectie en veldkeuring niet opgemerkt. Pas bij de nacontrole blijkt dat er toch een virusinfectie in de partij aanwezig. Mogelijk dat de nieuwer stammen ook sneller de knollen infecteren.

Plantenvirologen achten het ook mogelijk dat er sprake is van resistentie van bladluizen tegen insecticiden waardoor bespuitingen minder effectief zijn. In de zachte winters van de laatste jaren weten bladluizen ook beter te overleven en gaan ze vroeger in het voorjaar vliegen. Bij een bepaald virus (Y-virus) is niet uitgesloten dat ook wilde planten een rol spelen als bron voor het virus.

In de publiek-private samenwerking ‘Virus- en vectorbeheersing in de pootaardappelteelt’ wordt geprobeerd betere monitoringstechnieken voor bladluizen te ontwikkelen. Onderzoekers willen ook weten waar het virus vandaan komt en in beeld krijgen wat de belangrijkste infectieperiode voor virussen in de pootgoedteelt is.