Beroep op NOW regeling door 54.000 werkgevers

14-03-2021 LEMMER – Ongeveer 54.000 werkgevers (ongeveer 4000 in Friesland) hebben voor de eerste 3 maanden van 2021 een beroep gedaan op de regeling NOW. Met steun van deze subsidie kunnen naar schatting de salarissen van ruim 500.000 werknemers worden doorbetaald tijdens de aanhoudende Coronacrisis. De inkomenssteun voor zelfstandigen Tozo is begin 2021 ongeveer 139.000 keer aangevraagd.

Inmiddels zijn de gemeenten en UWV ook gestart met het vaststellen van de definitieve subsidiebedragen over de maanden maart, april en mei 2020. Bedrijven krijgen bij de NOW na hun aanvraag een voorschot van 80% van UWV gebaseerd op een door de bedrijven geschat omzetverlies. Tussen 7 oktober 2020 en 31 oktober 2021 kunnen bedrijven een vaststelling, een eindberekening, aanvragen gebaseerd op het daadwerkelijke omzetverlies. Ook wordt dan bekeken of de loonsom gedaald is. Bij gedaalde loonkosten wordt de subsidie verminderd.

Een derde van de bijna 140.000 bedrijven uit de eerste ronde heeft tot dusverre om een vaststelling gevraagd. Vanwege de variëteit in bedrijven en in de hoogte van de subsidiebedragen is het niet mogelijk op dit moment een representatief eerste beeld te verkrijgen over de definitieve subsidieverstrekking. Op basis van de eerst binnengekomen vaststellingen klopt de verwachting dat ongeveer 40% van de bedrijven nog extra subsidie krijgt en dat ruim 60% van de bedrijven subsidie moet terugbetalen. Voor het grootste deel komt dit omdat het omzetverlies lager was dan ondernemers hadden ingeschat bij de start van de pandemie.

Voor sommige bedrijven komt een terugbetaling nu ongelegen vanwege de huidige lockdown. UWV gaat op verzoek van de minister zo coulant mogelijk om met de betaaltermijnen. Bij de TOZO zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en ook voor de controle op de uitkeringen en de eventuele terugvorderingen. Gemeenten hebben al aangegeven dat het totale bedrag dat teruggevorderd wordt, relatief groot is. Dit valt komt  onder andere door de inschatting van ondernemers over te verwachten inkomsten of het urencriterium. Als een ondernemer nog niet in staat is tot terugbetaling, kan de gemeente een betalingsregeling treffen.