LTO Noord vestigt hoop nu op provincies bij stikstofaanpak

13-03-2021 LEMMER – Provincies moeten het vertrouwen van boeren in de overheid terugwinnen in de stikstofaanpak. Volgens LTO Noord voorzitter Dirk Bruins zijn de provincies, na de instemming met de stikstofwet door de Eerste Kamer, aan zet.  Hij daagt de provincies uit de vergunningverlening aan boeren versneld op orde te brengen zodat zij kunnen blijven innoveren. 

Bruins wil dat PAS-melders het liefst binnen één jaar een nieuwe vergunning krijgen en dat boeren ook zonder vergunning ruimte krijgen om te investeren in emissiearme stalsystemen, die stikstofwinst opleveren. De LTO-voorman noemt het raar dat bedrijven uit andere sectoren met een veel soepeler vergunningsregiem te maken lijken te hebben en regelmatig niet over een passende vergunning beschikken.

LTO Noord wil een faire uitgangspositie voor boeren, die met een gebiedsgerichte aanpak stikstof te maken krijgen. Bruins is positief over de houding van de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland, die LTO Noord hebben toegezegd, dat indien er sprake is van vervuiling in het Aerius-model, dit uit het model zal worden weggenomen.

De  doelstellingen van de stikstofwet kunnen alleen met voldoende draagvlak onder boeren worden gerealiseerd, aldus Bruins. Dat vraagt om zekerheden voor de bedrijfsvoering op langere termijn. Dat kan volgens hem door kavelruil, een grondbank, een groeifonds en eventueel door opkoop van grond. LTO Noord wil met alle provincies afspraken maken over de gebiedsgerichte aanpak en de voorwaarden waaronder boeren daarin hun belangen kunnen inbrengen en bewaken.