‘Bezem door de middelenkast Friesland’ voor akkerbouwers, bollenteelders en loonwerkers’

05-02-2021 LEMMER – Heb je gewasbeschermingsmiddelen in de middelenkast staan, die je niet meer gebruikt en/of waar de toelating van is vervallen? Neem dan deel aan de actie ‘Bezem door de middelenkast Friesland’! Zo kun je (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde middelen laagdrempelig, anoniem, kosteloos en verantwoord kwijt. Aanmelden kan tot 19 februari 2021 via de website www.bezemdoordemiddelenkast.nl.(externe website)

Waarom meedoen?
Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. De land- en tuinbouwsector investeert in driftreducerende spuittechnieken, niet-chemische bestrijdingsmethoden, waterzuiveringsinstallaties, maatregelen om erfemissie aan te pakken en verbetering van de bodemstructuur. Ondernemers gaan bewuster om met gewasbeschermingsmiddelen, waardoor milieuwinst wordt geboekt.

Ondanks alle inspanningen worden nog steeds (normoverschrijdende) middelen aangetroffen in het oppervlaktewater en het grondwater. Hierdoor is het realiseren van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water en het produceren van schoon drinkwater een (behoorlijke) uitdaging. Door wet- en regelgeving, voorlichting, advisering en het uitvoeren van projecten, werken partijen samen aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit. Dit geldt niet alleen voor agrariërs, glastuinders en loonwerkers, maar ook voor andere professionele gebruikers én particulieren.

Voor wie? Akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers
De ‘bezemactie Friesland’ is alleen bedoeld voor akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers in Fryslân. Heeft jouw bedrijf een andere (hoofd)bedrijfstak, maar had je graag mee willen doen? Je kunt dit aangeven op de website www.bezemdoordemiddelenkast.nl(externe website).

Hoe werkt het?

  • Binnen een maand na jouw aanmelding (zie verderop) neemt een gewasbeschermingsmiddelenadviseur contact met je op om een bedrijfsbezoek in te plannen. Je kunt bij aanmelding aangeven of je voorkeur hebt voor een bepaalde organisatie, zoals jouw vertrouwde adviseur.
  • Tijdens het bedrijfsbezoek bekijk je samen met de adviseur jouw gewasbeschermingsmiddelenkast. Met behulp van de digitale CLM-bezemtool kan de adviseur, op basis van de toelatingsnummers die je voorleest, snel zien of de middelen zijn toegelaten of niet. De (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die je wilt laten afvoeren, zet je apart in de middelenkast. Je ontvangt van de adviseur een zogenoemde ‘bezembon’, waarop het aantal kilogrammen af te voeren middelen staat vermeld. Dit is ook jouw deelnamebewijs.
  • Binnen 2 maanden na het bezoek van de adviseur komt een erkende afvalinzamelaar bij jou op het bedrijf om de middelen kosteloos op te halen. Let op: biociden, meststoffen etcetera vallen niet onder de ‘bezemactie’, alleen gewasbeschermingsmiddelen worden afgevoerd.

Geen boetes
Om te voorkomen dat de ‘bezemactie’ en controles door toezichthouders/handhavers elkaar kruisen, stemmen wij dit af met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de omgevingsdienst. Agrariërs die meedoen aan de ‘bezemactie’ en die (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op hun bedrijf hebben staan om af te laten voeren, worden niet beboet. Uiteraard is de actie anoniem en delen wij geen persoonsgegevens met deze organisaties.

Hoe aanmelden?
Meld je  -liefst zo snel mogelijk- aan met het formulier op de website www.bezemdoordemiddelenkast.nl(externe website) vóór 19 februari 2021. Er kunnen maximaal 150 agrariërs deelnemen. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Jouw bedrijfsgegevens zijn nodig voor de adviseur en de afvalinzamelaar. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden (met uitsluiting van de afvalinzamelaar).

Samen werken aan betere waterkwaliteit
De ‘bezemactie’ in Fryslân wordt in opdracht van de provincie Fryslân uitgevoerd door LTO Noord en CLM Onderzoek en Advies, in samenwerking met de leveranciers/distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen in Fryslân. Ook wij ondersteunen deze ‘bezemactie’. Zo werken de organisaties samen aan een betere kwaliteit van oppervlaktewater én grondwater. ’Bezem door de middelenkast Friesland’ is onderdeel van het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’.