Boeren in noordelijke provincies willen investeren in kleine windmolens

04-02-2021 JOURE – Uit een ledenraadpleging van LTO Noord regio Noord blijkt dat er onder agrarische ondernemers veel animo is voor het bouwen van kleine windmolens. De leden in de 3 noordelijke provincies zijn gevraagd of zij in de toekomst overwegen in eigen beheer een kleine windmolen te plaatsen. Van de respondenten heeft 54% geïnvesteerd in zonnepanelen en 36% wil investeren in een kleine windmolen. Ook blijkt dat 9% van de respondenten uit Friesland, Groningen, Drenthe al over een kleine windmolen beschikt. 

Vooral onder agrariërs in Friesland is veel animo voor kleine windmolens. Dit heeft er mee te maken dat boeren en tuinders in deze provincie sinds kort maximaal 3 windmolens met een ashoogte van 15 meter mogen aanleggen om te voorzien in duurzame energie.

De aanleiding van dit onderzoek zijn de Regionale Energiestrategieën die in de drie Noordelijke provincies worden gemaakt. Daar is LTO Noord bij betrokken. LTO Noord wil meer ruimte voor de aanleg van zonnepanelen op daken en de investering in windenergie op het boerenerf.

Veel zonneparken zijn in handen van buitenlandse investeerders. Deze gronden verdwijnen mogelijk uit de agrarische sector. In Drenthe heeft LTO Noord afspraken gemaakt met de provincie en gemeenten om agrariërs bij dit vraagstuk te begeleiden. Dit begeleidingstraject wil LTO Noord ook uitrollen in de provincies Friesland en Groningen.