Bijna 75% minder bezoeken op podia

23-12-2021 JOURE – De Friese professionele podia trokken ongeveer 397000 bezoekers in 2020, ruim 1,1 miljoen minder dan een jaar eerder. Er waren half zo veel voorstellingen en concerten en de publieksgebonden inkomsten daalden met 69 procent. De daling van de kosten was onvoldoende om de afname van inkomsten te compenseren. Overheidssteun maakte dat de meeste podia hun balans toch positief konden afsluiten. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2020 werden de professionele podia door de coronapandemie geconfronteerd met door de overheid opgelegde coronamaatregelen. Deze maatregelen hadden een grote impact op de openstelling van de gebouwen en de zaalcapaciteit en daarmee ook op het aantal voorstellingen en concerten en bezoeken.

In 2019 programmeerden de podia samen nog 4 duizend podiumkunstactiviteiten die bij elkaar 1,45 miljoen bezoeken trokken, een jaar later was dit gedaald naar 1920 activiteiten en 441.500 bnezoeken. De daling in bezoekersaantallen was het sterkst merkbaar in de popmuziek. In 2019 trokken de popconcerten 560.000 bezoeken, het jaar daarop werden er 135.000 geteld.

Professionele podia hebben wel naar alternatieve manieren gezocht om podiumkunstaanbod te presenteren; bijna de helft van alle podia heeft activiteiten aangeboden via streaming. Hoeveel publiek deze activiteiten hebben getrokken is niet bekend.

Daling kosten en inkomsten
Hoewel de professionele podia in 2020 te maken kregen met lagere kosten als gevolg van de gedeeltelijke sluiting of het gedeeltelijk afblazen van optredens, kon dit de terugval aan inkomsten niet helemaal compenseren. De totale lasten liepen met bijna een derde terug. Deze daling was vooral zichtbaar in de directe programmakosten; in 2020 werd in totaal 15,4 miljoen euro minder aan de inkoop van voorstellingen en concerten besteed dan in 2019.

De totale opbrengsten namen af tot 49,5 miljoen euro, een daling van 27 procent. Vooral de publieksgebonden inkomsten lieten een sterke daling zien (69 procent). Ook halveerden de inkomsten afkomstig uit het bedrijfsleven; met name ten gevolge van de beperkingen voor de zakelijke verhuur van ruimten.