Digitale waterschapsverordening Wetterskip Fryslân ter inzage

23-12-2021 LEMMER – Vanwege de invoering van de Omgevingswet heeft Wetterskip Fryslân haar keur en algemene regels omgezet naar een digitale waterschapsverordening en onderhoudsverordening. Inwoners kunnen straks zo alle regels makkelijk op een interactieve kaart vinden. Beide verordeningen zijn vanaf 10 januari zes weken lang voor iedereen in te zien op wetterskipfryslan.nl/omgevingswet.

De Omgevingswet treedt volgens planning op 1 juli 2022 in werking. Maar liefst 26 wetten gaan dan op in één wet, die betrekking heeft op de hele fysieke leefomgeving. Hieronder valt niet alleen ruimtelijke ordening, maar bijvoorbeeld ook water, milieu, natuur, geluid, geur en verkeer. Op het moment dat de Omgevingswet wordt ingevoerd, moet elk waterschap zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is een landelijk digitaal loket voor het raadplegen van regels en het aanvragen van vergunningen.

Interactieve kaart
Wetterskip Fryslân heeft daarom haar oude keur en algemene regels omgezet naar een digitale waterschapsverordening, in de vorm van een digitale, interactieve kaart. In de keur staan regels ter bescherming van bijvoorbeeld dijken, kades, gemalen, sluizen en stuwen. Ook bepaalde sloten, kanalen, meren en de zee worden beschermd door de regels van de keur. En ook grondwater, bergingsgebieden en het waterpeil.

Op de interactieve kaart kunnen inwoners na de invoering van de omgevingswet makkelijk zien of zij voor een bepaalde activiteit een vergunning moeten aanvragen, er een melding van moeten maken of voor die activiteit vrijgesteld zijn van een vergunning- of meldingsplicht. In het laatste geval hoeven ze alleen te voldoen aan de algemene regels.

Kleine verbeteringen
Inhoudelijk hebben bij het omzetten van de keur en algemene regels geen grote wijzigingen plaatsgevonden. Dat betekent dat we overgaan met het huidige beleid en de huidige regels. Er zijn alleen kleine verbeteringen. De ruimte die inwoners met de Omgevingswet krijgen, in de vorm van minder verboden en vergunningplichten, biedt de huidige regelgeving van het waterschap hun namelijk al. Wel is de ‘bruidsschat’ aan de waterschapsverordening toegevoegd. Dit is een set regels over waterkwaliteit die met de invoering van de nieuwe wet overgaat van het Rijk naar de waterschappen. Verder zijn de regels over onderhoudsplichten uit de waterschapsverordening gehaald en in een aparte onderhoudsverordening opgenomen.

Zes weken lang ter inzage
Hoewel inhoudelijk weinig wijzigt, was het nodig voor Wetterskip Fryslân om haar oude keur en algemene regels te herschrijven. Zo waren ze beter te vertalen naar de digitale kaart en naar vragen voor de vergunningscheck. Het waterschap moet deze kaart continu up-to-date houden. Zo kunnen inwoners zelf zien welke regels op hun perceel gelden. Zowel de waterschapsverordening als de onderhoudsverordening is vanaf 10 januari 2022 zes weken lang voor iedereen in te zien op wetterskipfryslan.nl/omgevingswet. Eind mei besluit het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân vervolgens over de nieuwe verordeningen.