Boeren voelen zich onbegrepen en niet gehoord door overheid

21-10-2021 LEMMER – Veeboeren voelen zich onbegrepen en in het nauw gedrukt. Ze vinden dat zij al genoeg hebben geïnvesteerd om tegemoet te komen aan klimaat- en stikstofeisen. In hun ogen wordt de veehouderij – in vergelijking met bijvoorbeeld de industrie en de luchtvaart – onevenredig belast. De boeren hebben geen enkel vertrouwen in de overheid. Ook het RIVM wordt sterk gewantrouwd. Wel hebben ze vertrouwen in marktpartijen en belangenorganisaties als Farmer Defence Force, Agractie en LTO Nederland.

De boeren overschatten echter de steun die ze hebben onder de rest van Nederland. Dit blijkt uit een steekproef van bijna duizend veeboeren en tweeduizend burgers.

Boeren voelen zich gesteund door marktpartijen en FDF, overheid wordt sterk gewantrouwd
Veeboeren ervaren steun van voerleveranciers, melkfabrieken, vleesverwerkers, banken en de consument, zeg maar: de markt. Ook de bijdrage van de consument wordt als positief ervaren. De overheid (landelijk, provincie, gemeente, EU) is een belangrijke speler voor de boeren, maar draagt – per saldo, in hun beleving – op een negatieve manier bij aan de bedrijfsvoering. Veehouders hechten relatief wat minder belang aan actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force, maar deze partijen worden wel ervaren als steun in de rug. De boeren vinden overwegend dat deze organisaties op een goede manier voor ze opkomen.

Discrepantie boeren en burgers
Veeboeren en ‘het volk’ kijken niet op dezelfde manier naar de materie. Zo vindt slechts 12 procent van de veeboeren dat de veestapel moet inkrimpen, terwijl de helft (50%) van de burgers het eens is met de stelling “De Nederlandse veestapel moet krimpen”. Wat hierbij opvalt is dat kiezers van alle middenpartijen (inclusief CDA, VVD, CU) per saldo achter het inkrimpen van de veestapel staan. Of anders gezegd, de weerstand onder deze kiezersgroepen is substantieel, maar vormt geen meerderheid. Van de kiezers die in maart op CDA stemden is bijvoorbeeld 44 procent het eens met deze stelling, 24 procent niet. Kijken we naar de huidige politieke voorkeur dan blijkt dat 39 procent van de CDA-achterban het ermee eens is, 18 procent niet.

Verdeeldheid burgers m.b.t. boeren-stikstofprotesten
Acht op tien veeboeren (82%) staan achter de boerenprotesten tegen de stikstofmaatregelen. Driekwart van de boeren denkt dat de meerderheid van de Nederlandse burgers ook achter de boerenprotesten tegen de stikstofmaatregelen staan. In werkelijkheid is de bevolking hierover sterk verdeeld: 38 procent staat achter de boerenprotesten, 32 procent niet. Ook hier is dus sprake van een forse discrepantie tussen de ideeën van de boeren en de mening van de burgers.