Boerenorganisaties voeren actie en werken aan een tegenvoorstel

21-06-2022 LEMMER – De stikstofplannen van het kabinet Rutte-IV zijn onhaalbaar, onuitvoerbaar, onnodig en ongewenst, stellen Farmers Defense Force, LTO, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Producentenorganisatie Varkenshouderij en Dutch Dairymen Board. Zij organiseren samen op woensdag 22 juni een boerenactiedag in Stroe. Daarnaast komen ze nog voor 1 juli met eigen voorstellen voor een aanpak.

De landbouworganisaties roepen Tweede Kamer, waterschappen, gedeputeerden, Statenleden, colleges van burgemeesters en wethouders en gemeenteraden op afstand te nemen van de plannen die minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof op 10 juni presenteerde. De landbouworganisaties kondigen aan dat ze een politieke en juridische strijd gaan voeren. Ze gaan overheidsbestuurders benaderen om hen te overtuigen zich tegen plannen van het kabinet te weer te stellen.

Ook willen de organisaties via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur zorgen dat alle informatie die het stikstofplan raakt naar buiten komt. Ze willen inzage in wetenschappelijke onderzoeken die er aan ten grondslag liggen, de gebruikte modellen en de onderbouwing, om daar zo nodig in juridische procedures gebruik van te kunnen maken. 

Voor 1 juli 2023 maken de landbouworganisaties tevens duidelijk welke investeringen en innovaties in de diverse sectoren volgens hen wel uitvoerbaar zijn en welke gegarandeerde en juridisch geborgde effecten deze opleveren ten aanzien van klimaat, bodem, water en lucht. Ze hopen daarbij ondersteuning te krijgen van juridisch deskundigen en experts op het terrein van handhaving van overheden.

De zeven organisatie benadrukken dat ze hun ogen niet sluiten voor problemen in een deel van de Natura 2000-gebieden. Ze willen zich inzetten om daar oplossingen voor te vinden, maar alleen als daar voldoende oog is voor de agrarische praktijk en de impact op ondernemers en hun gezinnen. De landbouworganisaties denken dat in alle gebieden aan de Europese verplichtingen kan worden voldaan door te doen wat nodig is in het kader van hydrologie, inrichting, beheer binnen die gebieden, soms aangevuld met een enkele verplaatsing van een veehouderijbedrijf of aanpassing van het gebied.