Boost voor Friese digitalisering en retailaanpak met subsidies

01-12-2021 JOURE – Op 11 januari 2022 gaat de subsidie Digitalisering Fryslân open. Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers, verenigingen, stichtingen en kennisinstellingen. Dit is een provinciale subsidie uit het tweede Corona herstelpakket ‘No & Moarn’. Daarnaast wordt de bestaande subsidie voor de Friese retailsector verruimd en verlengd tot en met 30 september 2022.

Gedeputeerde Friso Douwstra is blij met deze ontwikkelingen: “In deze uitdagende tijd zijn we blij dat we steun kunnen blijven bieden aan winkelgebieden en aan verdere digitalisering van verschillende organisaties.”

Subsidies voor digitalisering
Versterk met deze subsidie het digitale bereik en de weerbaarheid van je bedrijf of organisatie.

De hoogte van een subsidie bedraagt 50% van de in aanmerking komende kosten exclusief BTW, en een maximum te verstrekken bedrag van € 3.000,-. De subsidie kan worden aangevraagd voor een of meer van de volgende activiteiten:

  • De afname of aanschaf van nieuwe producten, processen of diensten bij een externe digitale leverancier;
  • De verbetering van bestaande producten, diensten of processen door toepassing van digitalisering door een externe digitale leverancier;
  • De uitvoering van een scan voor cybersecurity ter versterking van je digitale weerbaarheid.

De subsidie kan bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) aangevraagd worden: http://www.snn.nl/dif2022

Subsidies voor de Friese retailsector
De huidige subsidie wordt aangepast en verlengd tot en met 30 september 2022. De belangrijkste aanpassing is dat vanaf vandaag per winkelgebied in plaats van één maximaal twee keer voor één of meerdere van de in de regeling genoemde activiteiten subsidie kan worden aangevraagd. De subsidie per aanvraag bedraagt maximaal 50% met een maximum van € 24.999,-. De overige financiering dient door andere private of publieke partijen te worden opgebracht.

Meer gedetailleerde informatie over de Subsidieregeling Friese Retailaanpak en het aanvraagformulier zijn te vinden op onze website.