Brancheorganisatie Akkerbouw praat met Remkes

17-08-2022 LEMMER – Op uitnodiging van de bemiddelaar Johan Remkes gaat Brancheorganisatie Akkerbouw morgen het gesprek aan met leden van het kabinet en met andere ketenpartijen in de land- en tuinbouw. De organisatie zet daarbij in op het economisch perspectief voor de akkerbouw en alle schakels in de keten. De organisatie praat niet namens de primaire sector over de stikstofaanpak en laat dat gesprek over aan de boerenorganisaties. 

De akkerbouwsector wil produceren binnen milieugrenzen en ecosysteemdiensten leveren in een aantrekkelijk landschap. Om dit te realiseren zet de sector onder meer in op weerbare teeltsystemen, eiwittransitie, hergebruik van mineralen en duurzame energie. Er komen nu in zeer korte tijd veel nieuwe regels op de sector af, waarbij de integraliteit lijkt te ontbreken en waarvan de economische impact niet is doorgerekend. Het gaat daarbij onder meer om het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Meer informatie is te vinden in het statement dat de Brancheorganisatie Akkerbouw in aanloop van gesprek op donderdag 18 augustus heeft opgesteld.