Brûsplak aan de EA Borgerstraat volgens omwonenden niet mogelijk

14-12-2021 JOURE – Ondanks de informatie avonden die worden georganiseerd door de gemeente zien omwonenden een brûsplak op de plek van De Stuit niet zitten. Niet alleen is de stuit ingesloten door twee basisscholen, een kinderdagverblijf maar ook door woningen. Het gebouw zou onderdak moeten bieden aan 45 verschillende verenigingen. En dat terwijl er nu al veel verkeersoverlast wordt ervaren.

Het College van B&W heeft er een heel ander idee over. De wethouder spreekt over een goede locatie. De locatie bevindt zich in het centrum waar het voor iedereen goed te vinden en te bereiken is. Desondanks geeft de wethouder de zorgen van de omwonenden te begrijpen. De gemeenteraad is duidelijk nog niet overtuigd. Zij hebben wel de financiële middelen vast gereserveerd echter hebben zij het College opdracht gegeven de andere vier locaties die eerder werden genoemd nog eens goed tegen het licht te houden.

Een andere beoogde locatie is Party centrum it Haske

De Burgerpartij De Fryske Marren kwam vandaag naar buiten met een bericht over waar zij vinden dat het brûsplak zou moeten komen. Fractie leider Gerard ten Boom:”De kosten zullen op sommige vlakken zeker hoger zijn, maar dan kunnen we wel echt in iets moois investeren voor onze toekomst. It Brusplak moet een visitekaartje zijn, maar bovenal een plek worden waar onze burgers, de inwoners van onze gemeente, zichzelf thuis voelen en zichzelf kunnen uiten, op wat voor manier dan ook. Dus ook zonder verkeersoverlast”.

Iedereen is het over eens dat er een brûsplak moet komen. Echter hekelen de omwonenden de volgorde van handelen van de gemeente. Voor hun gevoel is er al een besluit genomen en wordt er pas na het besluit contact opgenomen met hen om hun mening te horen. In Februari moet er meer duidelijkheid komen rondom de locatie van het brûsplak.